Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Mahekoolitus: mullaviljakuse parandamine ja vahekultuurid külvikorras

27. veebr. 2015

Tartumaa

Eesti Maaülikooli Mahekeskus

Tartumaa

Eesti Maaülikooli Mahekeskus korraldab 27.02 Tartus koolitused teemal „Mullaviljakuse parandamine ja vahekultuurid külvikorras“.

Koolituse eesmärgiks on nõustajate ja mahetootjate teadlikkuse tõstmine mullaviljakuse suurendamise võimalustest, vahekultuuride tähtsusest külvikorras ning ühtlasi anda koolitusel mitteosalenud tootjatele võimalus saada nõustajatelt kaasaegseid soovitusi mullaviljakuse säilitamise ja suurendamise kohta.

Sihtgrupiks on mahetaimekasvatusega tegelevad tootjad ja mahepõllumajanduse valdkonna nõustajad.

Lektoriteks on mahetootja ja keskkonnateadlane PhD Tuomas Mattila, kes töötab Soome Keskkonnainstituut SYKE ja Priit Penu Põllumajandusuuringute Keskusest. Inglise keelsed ettekanded tõlgitakse eesti keelde.

27. veebruar, Tartu: Eesti Maaülikooli Mahekeskus (Õssu küla, Ülenurme vald, Tartumaa http://mahekeskus.emu.ee/uldinfo/kontakt/)

9.45-10.00      Registreerumine

10.00-12.45    Peamised probleemid mullaviljakuse säilitamisel ja suurendamisel ning nende lahendamise võimalused – Tuomas Mattila

  • mulla keemilised omadused (mulla katioonide vahetumise võime, Ca/Mg bilanss, toitainete kättesaadavus, pH, mikrotoitained, orgaanilise aine sisaldus),
  • ​füüsikalised omadused (mulla tihenemise ennetamine ja parandamine, füüsikaliste omaduste hindamine, mullaharimine) omadused,
  • ​külvikord, vahekultuurid/kattekultuurid, lämmastiku sidumine.
  • ​Mullaviljakuse tõstmise ja säilitamise kogemused mahetootmises Soomes.

12.45-13.15    Lõunapaus

13.15-15.30    Eesti muldade olukorrast mullaseire alusel – Priit Penu

Koolitusel osalemine on tasuta. Osalemiseks on vajalik registreerimine hiljemalt 24. veebruariks e-mailil mahekeskus[A]emu.ee (eelistatult) või telefonil 5304 4003, 7425010. Kohtade arv on piiratud.

Koolitus läheb arvesse mahepõllumajandusliku tootmise toetuse saamise kohustusliku koolitusena.

Koolituse tellija: Põllumajandusministeerium, toetab Euroopa Liit. 

Lisainformatsioon:
Elen Peetsmann
mahekeskus[A]emu.ee  
tel: 53044003