Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Maheviljeluse põllupäev

9. juuli 2013

Jõgevamaa

Jõgeva SAI põllud,Jõgeva alevik

Jõgevamaa

1. juulil alustas tööd Eesti Taimekasvatuse Instituut, mis ühendab senise Jõgeva Sordiaretuse Instituudi ja Eesti Maaviljeluse Instituudi.

Maheviljeluse põllupäev
09.juuli 2013
 

10.00 – 10.30 Kogunemine ja registreerimine Jõgeva SAI ladude juures.

10.45 – 11.15 Vahekultuurid segukülvides. Mulla toidulisandid otsekülvile üleminekul. Margus Ess

11.15 – 11.45 Viljelusviiside mõju mullaelustiku arengule. Peeter Viil

11.45 – 12.10 Erinevad liblikõielised heintaimed mahekülvikordades. Ants Bender, Sirje Tamm

12.10 – 12.20 Teraviljade haigused liblikõieliste katses Pille Sooväli

12.20 – 12.45 Talinisu sordid ja uued aretised mahetingimustes, talinisu talvitumine 2012/2013 aasta talvel. Reine Koppel

12.45 – 12.55. Tali- ja suvirüps  liblikõieliste katses. Lea Narits

12.55 – 13.05 Talirukis liblikõieliste katses. Ilme Tupits

13.05 – 13.15 Kaer liblikõieliste katses. Ilmar Tamm

13.15 – 13.25 Suvinisu liblikõieliste katses. Anne Ingver

13.25.- 13.35 Oder liblikõieliste katses. Ülle Tamm

13.35 -14.00    Masinate demo. Margus Ess

14. 00 – 14.10 COBRA maheprojekti tutvustus. Ilmar Tamm

14.10 – 14.20 Kaera uued sordid maheviljeluses. Ilmar Tamm

14.20- 14.35 Taimehaigused maheviljeluses, haiguste avaldamise võtmemomendid. Pille Sooväli

14.35 – 14.50. COBRA odra katsed.  Õlleoder maheviljeluses. Ülle Tamm

14.50 – 15.05  COBRA suvinisu katsed.  Suvinisu kvaliteeti mõjutavad tegurid. Anne Ingver

15.05 – 15.20 Talirukki katsed maheviljeluses, talirukki talvitumine 2012/2013 aasta talvel. Ilme Tupits
15.20 – 15. 35 Talirüps maheviljeluses. Lea Narits

15.35 – 16.00 Lõuna

Õppepäev läheb tootjatel ametliku koolitusena arvesse. 

Vajalik eelregistreerimine: 7766901, jogeva[A]jpbi.ee või www.sordiaretus.ee lehel oleva vormi abil.

Üritus toimub Eesti maaelu arengukava 2007-2013 meetme 1.1 raames.