Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

MAK II telje toetuste ja otsetoetuste infopäev

16. apr. 2013

Harjumaa

Harju TL õppeklass, Üksnurme tee 8. Saku

Harjumaa

Algus 10.00

Käsitletavad eemad

2013. aastal rakendunud nõuetele vastavuse nõuded, muudatused MAK 2007-2013 II telje toetuste (ebasoodsamate piirkondade toetus; Natura 2000 toetus põllumajandusmaale; keskkonnasõbraliku majandamise toetus; mahepõllumajandusliku tootmise toetus; ohustatud tõugu looma pidamise toetus; kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus; poolloodusliku koosluse hooldamise toetus; loomade heaolu: loomade karjatamise toetus; Natura 2000 toetus erametsamaale) ning I samba pindalatoetuste taotlemisel; e-PRIA tutvustus.

Lektorid: Vello Ilves ja Agu Kötsi.Tasuta osavõtt ja  asjakohane infomaterjal

Soovitav eelregistreerimine telefonil 6042499 või E-posti teel htl@hot.ee, htlnk[A]hot.ee või velloilves[A]hot.ee

Infipäeva korraldab Põllumajandusministeerium ja toetab Euroopa Liit