Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Nõustamismetoodika konsulendile

23. jaan. 2018

Koolitus koosneb kahest moodulist, kokku on õppepäevi 6:
23.-25. jaanuar (T K N) ja 28.veebruar-2.märts 2018 (K N R)

NB! Koolituse eduka lõpetamise eelduseks on aktiivne osalemine õppetöös kõigil koolituspäevadel ja kõigi kodutööde ning arvestustöö sooritamine positiivselt.

Algus kõikidel koolituspäevadel 9:15 ja orienteeruv lõpp 16:15

9:15 – 10:45 õppetöö
10:45 – 11:00 kohvipaus
11:00 – 12:30 õppetöö
12:30 – 13:00 lõuna
13:00 – 14:30 õppetöö
14:30 – 14:45 paus
14:45 – 16:15 õppetöö

Sihtrühm
7.1. Täienduskoolitusel võivad osaleda isikud, kes vastavad maaeluministri 15. mai 2015. a määruse nr 61 "Nõustajate koolitustoetus" § 6 lõikes 1 toodud nõuetele.§ 6. Nõuded koolitusel osalejale ja riigiabi saajale

(1) Koolitusel võib osaleda isik, kes vastab vähemalt ühele järgmistest nõuetest:

1) isikule on kutseseaduses sätestatud alusel ja korras antud konsulendi kutse ja tal on kehtiv kutsetunnistus;

2) isikule kutseseaduse alusel ja korras antud konsulendi kutsetunnistuse kehtivuse lõppemisest ei ole möödunud rohkem kui 12 kuud;

3) isik on Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 71 lõikes 1 sätestatud valikumenetluse kohaselt valitud nõustamisteenuse osutajaga lepingulises suhtes ning tegeleb põllu- või maamajandusliku nõustamisteenuse osutamisega.
 

Sihtrühmale on osalemine tasuta.

Tegevust finantseeritakse "Eesti maaelu arengukavast 2014-2020" vahenditest.

NB!
Täienduskoolitus rahastatakse nõustajate koolitustoetusena, mis määratletakse kui riigiabi osalejatele, juhul kui koolitusel osaleja ise on ettevõtja või mõne ettevõtja töötaja, osanik, aktsionär, liige või juhtorgani liige.

 

Sisu
I moodul
Riiklik nõustamissüsteem ja selle toimimine
Konsulendi roll, kutse-eetika
Peamised suhtlemis- ja nõustamisoskused, mudelid ja tehnikad nõustamisel

II moodul
Nõustamistoode, nõustamine
Nõustamistegevuse kui ettevõtluse alused
Kliendisuhtluse alused ja kliendi nõustamine
Nõustaja isiklik efektiivsus ja eneseareng, sh kompetentsi eneseanalüüs kutseeksamiks

 

Vajalik eelregistreerimine!!

https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=8582&id_ay_toimumine=11124&systeemi_seaded=3,1,12,1

 

Koolituse korraldaja


Eesti Maaülikooli avatud ülikool
Fr. R. Kreutzwaldi 56 (III korrus, ruumid 303-306), 51014 Tartu,

tel 731 3174, 731 3175, 731 3275, 534 41844 

e-post: avayl@emu.ee

MAK_logo