Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Õpiring „Mesiniku aastaring Saaremaal“ ehk 4 õppepäeva olulistel hetkedel

15. aug. 2020

Uuendatud toimumisajad:  23.mai 2020,  13. juuni 2020,  25.juuli 2020, 15.august 2020

Toimumisaeg: 14. märts 2020 (tulenevalt Eestis kehtestatud eriolukorrast on sündmus edasi lükatud),  23.mai 2020 (tulenevalt Eestis kehtestatud eriolukorrast on sündmuste toimumise täpne kuupäev selgumisel),  25.juuli 2020, 15.august 2020

Valdkond: põllumajandus – mesindus

Toimumiskoht:  Hellamaa küla, Muhu saar, Saare maakond

 

Sihtrühm: Põllumajandustoodete tootmise, töötlemise või turustamisega, põllumajandusmaa hooldamisega, põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemisega, sealhulgas toidu valmistamise või töötlemisega, või metsa majandamisega seotud või nimetatud tegevusega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja, eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja, metsa majandamisega tegelev füüsiline isik ja toidu valmistamise või töötlemisega tegelev avalik-õiguslik juriidilise isiku juhtorgani liige või töötaja.

 

Õpiringi kulud on kaetud Teadmussiirde ja teavituse toetusega (MAK 2014-2020 meede 1)  ja õpiring on osalejatele tasuta, v.a. kohvipaus ja kohalesõit iseseisvalt ning kohalesõidu kulusid ei kompenseerita.

Osalemine ainult eelregistreerimisega. Õppegrupis 10-12 inimest.

Korraldaja: MTÜ Alustame Algusest

Rohkem infot kodulehel: http://alustamealgusest.ee/projektid/mesindusvaldkonna-projektid/pria-rahastus

Telefon: 5029006  (Marianne Rosenfeld)

E-kiri: mesilaspere@gmail.com    või alustamealgusest@gmail.com

MAK_logo