Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Paisutamine

17. märts 2022 13:00 - 16:20

Veemajanduskavad 2022-2027 (eelnõu)

Hetkel koostatakse kolmanda perioodi 2022-2027 veemajanduskavasid, mille eesmärgiks on pinna – ja põhjavee vähemalt hea seisundi saavutamine, vee säästev kasutamine ning kvaliteetse joogivee tagamine. Veemajanduskava koos meetmeprogrammiga koostatakse iga kuue aasta tagant vesikondade kaupa. Eestis on määratletud kolm vesikonda: Lääne-Eesti, Ida-Eesti ja Koiva vesikond.

Veemajanduskavad koostatakse koos üleujutusega seotud riskide maandamiskavadega. Dokumentide paralleelne koostamine võimaldab ühtlustada veekogusid mõjutavate meetmete planeerimist ning vältida või leevendada erinevatest eesmärkidest tulenevaid kahjulikke konfliktsituatsioone.

Kutsume teid esitama oma ettepanekuid ja vastuväiteid avaldatud dokumentide osas avaliku väljapaneku ajal, mis kestab kuus kuud. Eelnõude avalik väljapanek kestab 31.12.2021- 30.06.2022.

Toimumisaeg: 17. märts 2022, kell 13:00–16:20, MS Teams vahendusel

Päeva modereerib Reeda Iismaa, Keskkonnaministeeriumi veesoakonna nõunik

Lisainfo ja registreerimineKeskkonnaministeeriumi kodulehelt

Palume registreerida aruteludel hiljemalt 2 päeva enne koosoleku algust. Koosolekul osalemise link saadetakse peale registreerimist teie e-postile. Tehniliste probleemide korral pöörduge kadri@maves.ee.

Päevakava

13.00-13.10

Sissejuhatus – Antti Tooming, Keskkonnaministeeriumi asekantsler (võib muutuda)

13.10-14.10

Veemajanduskava vajadus, üldeesmärgid ja struktuur. Paisutamise mõju veekeskkonnale, kalade läbipääsu tagamise vajadused,
veekasutuse võimalused ühes veepoliitika raamdirektiivi eesmärkide saavutamisega. Plaanitud meetmed, rakendajad, maksumus.
Veemajanduskavade meetmete kaardirakenduse tutvustus. – Karl Kupits, Maves OÜ; Pille Antons, ELLE OÜ

14.10-14.35

Küsimused-vastused

14.35-14.50

Paus

14.50-15.05

Paisutuse mõju ulatus, eesvoolude kaitselõigud. Tiiu Valdmaa, Põllumajandus- ja Toiduameti maaparanduse ja maakasutuse osakonnajuhataja

15.05-15.10

Küsimused-vastused

15.10-15.35

Paisude seos üleujutusohu riskidega. Üleujutusohuga seotud riskide maandamiskavas planeeritud valdkondlikud meetmed. Suunised meetmete rakendajatele. – Agne Aruväli, Keskkonnaministeeriumi veeosakonna nõunik

15.35-15.50

LIFE IP CleanEST projekti Viru alamvesikonna veemajanduskava tugispetsialisti rolli tutvustus. – Tatjana Rõõm, Keskkonnaministeeriumi Life IP CleanEST projekti abiprojektijuht

15.50-16.10

Meetmete kaasfinantseerimise võimalused (Keskkonnaprogramm, EL vahendid). – Olav Ojala, Keskkonnaministeeriumi veeosakonna nõunik

16.10-16.20

Küsimused-vastused