Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Piimaklastri söötmispäev

30. apr. 2020

Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu ja Piimaklaster MTÜ kutsuvad osalema Piimaklastri söötmispäeval. Arvestades viiruseohuga toimub seminar interneti teel.

Seminar käsitleb kahte piimatootmise juures olulist teemat:
noorkarja söötmist ning
piima kuivaine suurendmise võimalusi lehmade söötmisel.

Piimaklastri ja Eesti Maaülikooli (EMÜ) kaheaastase ühistööna valmis 2019. lõpul optimaalne kodumaistel söötadel põhinev uuendnoorkarja söötmisstrateegia (s.h. toitefaktorite kontsentratsiooni määrad) vabapidamisega noorkarja farmides. Strateegia koostamiseks kasutati nii EMÜ-s varasemalt läbi viidud katsete tulemuste interpretatsiooni, innovatsioonitegevuse täitjate varasemat praktilist kogemust ja kirjanduses toodut. Noorloomade toitefaktorite tarbenorme kontrolliti kahe aasta jooksul kolmes tootmisfarmis.

Peamised tegurid, mis mõjutavad piima rasva- ja valgusisaldust on karja geneetiline potentsiaal, füsioloogilised tegurid, karjatervis ja söötade kvaliteet ning söödaratsioonide tasakaalustatus. Kõige olulisemaks söödaratsiooni koostise ja tasakaalustatuse teguriks on loomulikult silo kvaliteet. Piima rasvasisaldust mõjutab negatiivselt vatsas seeduvate süsivesikute ja poluküllastumata rasvhapete liiga suur osatähtsus söödaratsiooni kuivaines. Piima valgusisaldusele mõjub negatiivselt rasvade söötmine piimalehmadele. Piima kuivaine suurendamise ja kitsaskohtade vähendamise võimalused on loengu teise osa teemaks.

Seminari läbiviija prof. Meelis Ots, Eesti Maaülikool

Päevakava:

11:00 Avasõnad
11:05 Uuendnoorkarja söötmisstrateegiast lüpsikarja efektiivseks ja jätkusuutlikuks taastootmiseks
12:05-12:30 vaheaeg
12:30-14:30 Kuidas lehmade söötmisega toetada piimarasva ja -valgu tootmist?

Osalemiseks palun registreerige ennast SIIN

Piimaklaster MTÜ eesmärk on koostöö ja erinevate innovatsioonitegevuste kaudu leida piimatootmise ja -töötlemise ahelas uusi võimalusi kõrgema lisandväärtuse loomiseks, sektori ettevõtete majandustulemuste parandamiseks ja rahvusvahelise konkurentsivõime tõstmiseks. Klastril on 22 juriidilisest isikust liiget, eelkõige piimatootjad, kaks piimatööstust, üks piimaühistu ning valdkonna esindusorganisatsioon.

MAK_logo