Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Piimatoodete omadused ja hügieen

9. nov. 2021 09:15 - 10. nov. 2021 16:00

Koolitus“ Piimatoodete omadused ja hügieen“

 

 9.november 2021

9.15  – 10.45 Piima koostis ja omadused (piima teke ja selle koostis- piimavalgud (piim, kui allergeen, talumatuse tekitaja), piimarasv, piima suhkrud, ensüümid ja nende olulisus, muu koostisained); Piima keemilised, füüsikalised omadused: eeltöötlemine ja selle mõju, nõuded vastuvõtmisel; Tooraine kvaliteeti määravad näitajad (happesus, temperatuur jms.). Koolitaja –  Edgar Lepman

10.45 – 11.00 – Kohvipaus

11.00 – 12.30 –  Piima koostis ja omadused (piima teke ja selle koostis- piimavalgud (piim, kui allergeen, talumatuse tekitaja), piimarasv, piima suhkrud, ensüümid ja nende olulisus, muu koostisained); Piima keemilised, füüsikalised omadused: eeltöötlemine ja selle mõju, nõuded vastuvõtmisel; Tooraine kvaliteeti määravad näitajad (happesus, temperatuur jms.). Koolitaja –  Edgar Lepman

12.30 – 13.00 – lõuna

13.00 – 14.30 – Hügieen piimatööstuses (CIP ja käsipesu– olulisemad pesupõhimõtted, pesuainete omadused – leelis/hape/desinfektant), Isiklik hügieen ja isikukaitsevahendid.  Ristsaastumise ohud: mikrobioloogiline, keemiline, füüsikaline (olulisemad patogeenid, pesu-, desoained, võõrobjektid). Loputamise olulisus pesu järgselt. Töökoha korrashoid – tegevused enne tööd, töö ajal ja pärast töö lõpetamist, pärast seadme remonti. Koolitaja Edgar Lepman

14.30 – 14.45 – Kohvipaus

14.45 – 16.15 –  Hügieen piimatööstuses (CIP ja käsipesu– olulisemad pesupõhimõtted, pesuainete omadused – leelis/hape/desinfektant), Isiklik hügieen ja isikukaitsevahendid.  Ristsaastumise ohud: mikrobioloogiline, keemiline, füüsikaline (olulisemad patogeenid, pesu-, desoained, võõrobjektid). Loputamise olulisus pesu järgselt. Töökoha korrashoid – tegevused enne tööd, töö ajal ja pärast töö lõpetamist, pärast seadme remonti. Koolitaja Edgar Lepman

 

10.november  2021

9.00  – 10.30 –  Piimatoodete valmistamise tööprotsessid. Praktiline tegevus kooli õppetööstuses. Koolitaja – Edgar Lepman

10.30 – 10.45 – Kohvipaus

10.45 – 12.15 –  Piimatoodete valmistamise tööprotsessid. Praktiline tegevus kooli õppetööstuses. Koolitaja – Edgar Lepman

12.15 – 12.45 – Lõuna

12.45 – 14.15 – Piimatoodete valmistamise tööprotsessid. Praktiline tegevus kooli õppetööstuses. Koolitaja – Edgar Lepman

14.15 – 14.30 Kohvipaus

14.30 – 16.00 – Piimatoodete valmistamise tööprotsessid. Praktiline tegevus kooli õppetööstuses. Koolitaja – Edgar Lepman

 

 1. ÕPPEKAVA KOOSTAMISE ALUS

Olustvere TMK õppekavad Toiduainetöötleja, tase 4 kutsekeskharidusõpe 180 EKAP, Piimatoodete tehnoloogia, tase 4, esmaõpe 60 EKAP

 

 1. NÕUDED ÕPINGUTE ALUSTAMISEKS

Sihtrühm:

Sihtgrupp: piimatööstuste töötajad

Grupi suurus: Koolitusgrupi suurus 15 õppijat.

Õppe alustamise nõuded: Puuduvad

 

 1. ÕPPE SISU

Koolituse eesmärk on anda piimatööstuste töötajatele teadmised ja oskused piimatoodete omadustest ning hügieenist piimatoodete valmistamisel.

Teemad ja alateemad:

Teemad: Piima koostis ja omadused (piima teke ja selle koostis- piimavalgud (piim, kui allergeen, talumatuse tekitaja), piimarasv, piima suhkrud, ensüümid ja nende olulisus, muu koostisained); Piima keemilised, füüsikalised omadused: eeltöötlemine ja selle mõju, nõuded vastuvõtmisel; Tooraine kvaliteeti määravad näitajad (happesus, temperatuur jms.). Piimatoodete valmistamise tootmisprotsessid.  Hügieen piimatööstuses (CIP ja käsipesu– olulisemad pesupõhimõtted, pesuainete omadused – leelis/hape/desinfektant), Isiklik hügieen ja isikukaitsevahendid.  Ristsaastumise ohud: mikrobioloogiline, keemiline, füüsikaline (olulisemad patogeenid, pesu-, desoained, võõrobjektid). Loputamise olulisus pesu järgselt. Töökoha korrashoid – tegevused enne tööd, töö ajal ja pärast töö lõpetamist, pärast seadme remonti.

 

 1. ÕPPEKESKKONNA KIRJELDUS

Olustvere TMK-l on olemas õppeklassid teoreetilise õppetöö läbiviimiseks koos esitlustehnikaga ning 2011.aastal valminud toiduainete tööstuse praktilise õppe hoone, kus on olemas kõik seadmed piimatoodete valmistamise õpetamiseks. Koolituse läbiviimiseks kasutatakse õpetajate endi poolt koostatud õppematerjale

 1. ÕPIVÄLJUNDID

Õpingud läbinud õppija:

 • Teab piima füüsikalis-keemilisi omaduse ning nende seost toodete tootmisprotsessiga
 • Mõistab kuidas tooraine kvaliteet on seotud toote kvaliteediga
 • Teab olulisemaid piimatoodete valmistamise tootmisprotsesse
 • Mõistab hügieeni tähtsust toodete valmistamisel ning oskab tootmisprotsessis jälgida hügieenireeglite täitmist
 1. NÕUDED ÕPINGUTE LÕPETAMISEKS

Hinnatakse mitteeristavalt.

Õppija saab koolituse läbimise kohta tunnistuse.

 

 1. KOOLITAJAD

Edgar Lepman – Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli piimatoodete tehnoloogia kutseõpetaja, praktik, õppetööstuse juhataja. Toodab igapäevaselt koolile kuuluvas õppetööstuses piimatooteid müügiks. On läbi viinud varasemalt

 

 

 

MAK_logo