Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Koolitus “Piimatoodete tehnoloogia ja hügieen”

7. juuni 2021 09:15 - 8. juuni 2021 16:00

Koolitus “Piimatoodete tehnoloogia ja hügieen“

 

 1. ÕPPEKAVA KOOSTAMISE ALUS

Olustvere TMK õppekavad Toiduainetöötleja, tase 4 kutsekeskharidusõpe 180 EKAP ning Piimatoodete tehnoloogia, tase 4, kutseõppe jätkuõpe 60 EKAP

 

 1. NÕUDED ÕPINGUTE ALUSTAMISEKS

 Sihtgrupp: Piimatooteid valmistavate tööstuste töötajad. Vajalik töötamine piimatooteid tootvas ettevõttes.

 

 1. ÕPPE SISU

Teemad ja alateemad:                                

 • Piima koostis ja omadused (Piima teke ja selle koostis. Piimavalgud: Piim, kui allergeen, talumatuse tekitaja), Piimarasv, Piima suhkrud, Ensüümid ja nende olulisus, Muu koostisained);
 • Piima keemilised, füüsikalised omadused, eeltöötlemine ja selle mõju, nõuded vastuvõtmisel;Müüri 3, Olustvere, Viljandimaa
 • Tooraine kvaliteedi määravad näitajad (happesus, temperatuur jms. ). Eeltöötlemise mõju. Piimatoodete valmistamise tootmisprotsess.
 • Hügieen piimatööstuses ( CIP ja käsipesud – olulisemad pesupõhimõtted, Pesuainete omadused – leelis/hape/desinfektant, millises olukorras millist pesuainet kasutada, Isiklik hügieen ja isikukaitsevahendid.  Mikrobioloogiline, keemiline, füüsikaline toote saastumine ( Olulisemad patogeenid. Füüsikalis-keemiline saastumine – inhibiitorite mõju. Loputamise olulisus pesu järgselt.  Töökoha korrashoid – tegevused enne tööobjektile jõudmist ja pärast seadme remonti. Ohtlikud võõrkehad tootes ja nende vältimine.

 Kokku 16 õppetundi millest 8 tundi on praktiline tegevus kooli õppetööstuses

       4. ÕPPEKESKKONNA KIRJELDUS

Õppetöö toimub kontaktõppe tundidena. Koolil on praktiliste õppetundide läbiviimiseks piimatoodete valmistamist võimaldav õppetööstus.

Teoreetilise õppetöö läbiviimiseks on esitlustehnikaga õppeklass.

Kasutatakse koolitajate poolt valmistatud õppematerjale.

 

 1. ÕPIVÄLJUNDID

Õpingud läbinud õppija:

 • Teab piima koostist ja omadusi
 • Teab tooraine kvaliteeti määravavaid näitajaid ning tooraine kvaliteedi mõju toodetele
 • Jälgib isiklikku ja tootmishügieeni toodete valmistamisel
 1. NÕUDED ÕPINGUTE LÕPETAMISEKS

Omandatud õpiväljundid.

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus.

 1. KOOLITAJAD

 Edgar Lepman – Olustvere TMK õppetööstuse juhataja, piimatoodete tehnoloog

 

AJAKAVA:

 7.juuni 2021

9.15  – 10.45 Piima koostis ja omadused (Piima teke ja selle koostis. Piimavalgud: Piim, kui allergeen, talumatuse tekitaja), Piimarasv, Piima suhkrud, Ensüümid ja nende olulisus, Muu koostisained); Piima keemilised, füüsikalised omadused, eeltöötlemine ja selle mõju, nõuded vastuvõtmisel; Tooraine kvaliteedi määravad näitajad (happesus, temperatuur jms. ). Eeltöötlemise mõju. Piimatoodete valmistamise tootmisprotsess.  Koolitaja – Edgar Lepman

10.45 – 11.00 – Kohvipaus

11.00 – 12.30 –  Piima koostis ja omadused (Piima teke ja selle koostis. Piimavalgud: Piim, kui allergeen, talumatuse tekitaja), Piimarasv, Piima suhkrud, Ensüümid ja nende olulisus, Muu koostisained); Piima keemilised, füüsikalised omadused, eeltöötlemine ja selle mõju, nõuded vastuvõtmisel; Tooraine kvaliteedi määravad näitajad (happesus, temperatuur jms. ). Eeltöötlemise mõju.  Koolitaja – Edgar Lepman, Olustvere TMK, õppetööstuse juhataja

12.30 – 12.45 – Kohvipaus

12.45 – 13.30 – Piima koostis ja omadused (Piima teke ja selle koostis. Piimavalgud: Piim, kui allergeen, talumatuse tekitaja), Piimarasv, Piima suhkrud, Ensüümid ja nende olulisus, Muu koostisained); Piima keemilised, füüsikalised omadused, eeltöötlemine ja selle mõju, nõuded vastuvõtmisel; Tooraine kvaliteedi määravad näitajad (happesus, temperatuur jms. ). Eeltöötlemise mõju. Piimatoodete valmistamise tootmisprotsess.  Koolitaja – Edgar Lepman, Olustvere TMK, õppetööstuse juhataja

13.30 – 14.00 – Lõuna

14.00 – 15.30 – Hügieen piimatööstuses ( CIP ja käsipesud – olulisemad pesupõhimõtted, Pesuainete omadused – leelis/hape/desinfektant, millises olukorras millist pesuainet kasutada, Isiklik hügieen ja isikukaitsevahendid.  Mikrobioloogiline, keemiline, füüsikaline toote saastumine ( Olulisemad patogeenid. Füüsikalis-keemiline saastumine – inhibiitorite mõju. Loputamise olulisus pesu järgselt.  Töökoha korrashoid – tegevused enne tööobjektile jõudmist ja pärast seadme remonti. Ohtlikud võõrkehad tootes ja nende vältimine. Koolitaja – Edgar Lepman, Olustvere TMK, õppetööstuse juhataja

15.30 – 15.45 – kohvipaus

15.45 – 16.30 Hügieen piimatööstuses ( CIP ja käsipesud – olulisemad pesupõhimõtted, Pesuainete omadused – leelis/hape/desinfektant, millises olukorras millist pesuainet kasutada, Isiklik hügieen ja isikukaitsevahendid.  Mikrobioloogiline, keemiline, füüsikaline toote saastumine ( Olulisemad patogeenid. Füüsikalis-keemiline saastumine – inhibiitorite mõju. Loputamise olulisus pesu järgselt.  Töökoha korrashoid – tegevused enne tööobjektile jõudmist ja pärast seadme remonti. Ohtlikud võõrkehad tootes ja nende vältimine. Koolitaja – Edgar Lepman, Olustvere TMK, õppetööstuse juhataja

 

8.juuni 2021 

9.00  – 10.30 Praktiline tegevus kooli õppetööstuses Piimatoodete valmistamise tootmisprotsess – koolitaja Edgar Lepman, Olustvere TMK, õppetööstuse juhataja

10.30 – 10.45 – Kohvipaus

10.45 – 12.15 –  Praktiline tegevus kooli õppetööstuses Piimatoodete valmistamise tootmisprotsess – koolitaja Edgar Lepman, Olustvere TMK, õppetööstuse juhataja

12.15 – 12.45 – Lõuna

12.45 – 14.15 – Praktiline tegevus kooli õppetööstuses Piimatoodete valmistamise tootmisprotsess – koolitaja Edgar Lepman, Olustvere TMK, õppetööstuse juhataja

14.15 – 14.30 Kohvipaus

14.30 – 16.00 – Praktiline tegevus kooli õppetööstuses Piimatoodete valmistamise tootmisprotsess – koolitaja Edgar Lepman, Olustvere TMK, õppetööstuse juhataja

 

 

MAK_logo