Loading Sündmused
sündmus on möödas

PMK Viljandi katsekeskuse põllupäev

Sordi ja seemne tark valik tagab hea saagi!

Päevakava

09.45 –10.00 Registreerimine, „desinfitseerimine“

10.00 –10.05 Avasõnad

10.15 –11.00 Taliteraviljade sordivõrdlus –  Ülla Põldur (PMK)

11.00 –12.00  Taliteraviljade erinevate agrotehnoloogiate ja külviaegade võrdluskatse tutvustus ja analüüs – Urmas Nurmsalu (Sakala Põldur, agronoom)

12.15 –12.45  Suviteraviljade sordivõrdlus –  Ülla Põldur (PMK)

12.50 –13.20  Herne ja oa sordivõrdlus – Ülle Soorm (PMK)

13.25 –13.55   Talirapside sordivõrdlus – Eve Siro (PMK)

14.00  Lõunasöögipakkide jaotamine ja kojusõit

Osalemine infopäeval on tasuta.

Põldkatsed ja asukohaskeemid

Lisainformatsioon: viljandi@pmk.agri.ee, +372 433 4406

Esitluspäev toimub “Teadmussiirde pikaajaline programm taimekasvatuse tegevusvaldkonnas” raames, toetab Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond.

MAK_logo