Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Põllumajandusloomade heaolu koolitus

16. juuli 2018 - 17. juuli 2018

Toimumisaeg 16.07.2018 – 17.07.2018
Maht 16 akadeemilist tundi (12 tundi auditoorset, 4 tundi praktikat)
Toimumiskoht Lääne-Viru maakond
Toimumiskoha info Roodevälja küla, Rakvere vald, Lääne-Virumaa
AS HKSCAN ruumides
Toimumise ajakava ja lisainfo Ajakava koolituse I ja II päeval

9.30 – 11.00 õppetöö
11.00 – 11.15 kohvipaus
11.15 – 12.45 õppetöö
12.45 – 13.15 kohvipaus
13.15 – 14.45 õppetöö
14.45 – 14.55 paus
14.55 – 16.25 õppetöö

Antud koolitus läheb arvesse loomade heaolu toetuse taotlemisel.
Õppekava kinnitamise teade 22.09.2017 nr 4.2-6/7373-1

Õppekeel eesti keel
Õppejõud Terje Elias, dotsent, PhD (toiduteadus)
Hinnainfo Koolitus toimub programmi
“Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse valdkonnas” raames ja on sihtrühma kuulujatele tasuta.
Sihtrühm Põllumajandustoodete tootmise, töötlemise või turustamisega, põllumajandusmaa hooldamisega, põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemisega, sealhulgas toidu valmistamise või töötlemisega, või metsa majandamisega seotud või nimetatud tegevusega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja, eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja, metsa majandamisega tegelev füüsiline isik ja toidu valmistamise või töötlemisega tegelev avalik-õiguslik juriidilise isiku juhtorgani liige või töötaja.
Lisaks valdkonna teenindamisega tegelejad (nt loomasööda, veterinaarravimite müüjad), oma ettevõtte tegevusvaldkonda laiendada soovijad, põllumajanduslike esindus- ja erialaorganisatsioonide juhatuse liikmed ja töötajad.Koolitus toimub programmi “Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse valdkonnas” raames.

Programmi eesmärk on tõsta loomakasvatussektoris (v.a. vesiviljelus) tegelevate ettevõtjate ja töötajate teadmiste taset teemadel, mis on seotud põllumajandusloomade pidamise, söötmise, heaolu, tervise, taudiennetuse, aretuse ja geneetiliste ressursside säilitamise, ohutu ja kvaliteetse sööda, ning esmase töötlemise kaudu lisandväärtuse loomisega.

Sisu Koolituse rõhuasteus on piimaveistel.
– Farmist tapamajani põllumajandusloomadega kohalduv seadusandlus;
– Erinevate põllumajandusloomade pidamise nõuded farmis;
– Transpordisobivus;
– Põllumajandusloomade transport tapamajja;
– Loomade heaolu tagamine farmis, veokis ja tapamajas.Õppekava kooskõlastamise teate number 4.2-6/7373-1
Nõuded lõpetamiseks Aktiivne osalemine õppetöös mõlemal koolituspäeval ja positiivne testi sooritamine.
Registreerumise info Osalemissoovi korral kindlasti vajalik eelregistreerimine:

https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=8162&id_ay_toimumine=11964&systeemi_seaded=3,1,12,1,

Koolituse korraldaja:
Eesti Maaülikooli avatud ülikool
Fr. R. Kreutzwaldi 56 (III korrus, ruumid 303-306), 51006 Tartu,

tel 731 3174, 731 3175, 731 3275, 534 41844

e-post: avayl@emu.ee

 

MAK_logo