Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Põllumajandusloomade heaolu koolitus-lihaveis

14. dets. 2018

Koolitus toimub 14.detsember. 2018 Olustvere Teenindus ja Maamajanduskoolis

Koolitus kvalifitseerub loomade heaolu kohaseks õppeks, mille läbimisel on loomade heaolu toetuse taotlejal võimalik taotleda toetust koolituse lisategevuse nõude täitmise eest.

Ajakava:

Koolituse maht 8 ak tundi.

08.15 – 08.30 kogunemine, registreerimine.

08.30 – 10.00 õppetöö

10.00 – 10.15 paus

10.15 – 11.45 õppetöö

11.45 – 12.30 lõuna

12.30 – 14.00 õppetöö ( praktiline õpe )

14.00 – 14.15 paus

14.15 – 15.45 õppetöö

15.45 – 16.00 arutelu, kokkuvõtted.

Lektor: Jaanus Vessart, pikajaliste kogemustega lihaveisekasvataja Karitsu Rantšo OÜ

ETTEKANDED:
Lihaveiste käitlemine suurtes karjades_Jaanus Vessart

Lihaveisekasvatus praktikas_2018_Jaanus Vessart

Õppe sisu: Koolitusel osalenu on saanud ülevaate ammlehmade ja tõupulli pidamisest nende erinevates tootmisetappides; nõuded ruumile ja ehitisele; välitingimustes pidamine; kohtlemine ja käitlemine (püüdmine, ajamine, fikseerimine, moodulaedade kasutamine ).

Sihtgrupp:

Põllumajandustoodete tootmise, töötlemise või turustamisega, põllumajandusmaa hooldamisega, põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemisega, sealhulgas toidu valmistamise või töötlemisega, või metsa majandamisega seotud või nimetatud tegevusega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja, eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja, metsa majandamisega tegelev füüsiline isik ja toidu valmistamise või töötlemisega tegelev avalik-õiguslik juriidilise isiku juhtorgani liige või töötaja.
Lisaks valdkonna teenindamisega tegelejad (nt loomasööda, veterinaarravimite müüjad), oma ettevõtte tegevusvaldkonda laiendada soovijad, põllumajanduslike esindus- ja erialaorganisatsioonide juhatuse liikmed ja töötajad ning kõik teemast huvitatud isikud.

 

Infopäev toimub programmi “Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse valdkonnas” raames ning on sihtrühmale tasuta, osalejatele väljastatakse tunnistus.

 

Vajalik registreerimine, tähtaeg kuni 12.detsember2018

https://docs.google.com/forms/d/1vYAVhhCmgQ2AX6gX5LCKTLZ3XUACpW69oPAcI-gM7NI/

 

Info marika.oeselg@gmail.com tel. 5136242

MAK_logo