Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Põllumajandusloomade heaolu koolitus – lihaveisekasvatajatele

9. apr. 2019

Koolitus toimub 09. aprill 2019 Linnamäe Arenguselts MTÜ, Linnamäe küla  Lääne-Nigula vald. Asukoht

Koolituse eesmärk on jagada teavet lihaveisekasvatajatele, kes rajavad ehitist või  ruumi, mis tagaks loomadele parimad heaolutingimused. Praktiline õpe toimub Arne Tamme Westfarm OÜ-s.

AJAKAVA

09.45 – 10.00  Kogunemine, registreerimine. Hommikukohv

10.00 – 10.30 Praktilisi kogemusi lihaveiste heaolust. J. Mättik. ETTEKANNE

10.30 – 11.45 Lihaveiste heaolu mõjutavad tegurid. M. Kass. ETTEKANNE

11.45 – 12.15  Lõuna

12.15 – 12.45 Loomade pidamise nõuetest ja kohalduvast seadusandlusest. E. Mäeloog

12.45 – 14.15  Lihaveiste pidamiseks vajalike hoonete ja rajatiste projekteerimine ning ehitus lähtudes heaolu nõuetest. V. Luts

14.15 – 14.30 Paus

14.30 – 16.00  Praktiline õpe farmis.

 

Lektorid:

Jane Mättik, lihaveisekasvataja Pirgo Angus OÜ, Lihaveisekasvatajate Selts juhatuse liige.

Marko Kass, dotsent, Eesti Maaülikool.

Erika Mäeloog, peaspetsialist, Veterinaar ja Toiduamet,

Vello Luts, põllumajandusehitiste projekteerimine ja nõustamine, tegevjuht Agorek OÜ.

 

Sihtgrupp:

Koolitusest võivad osa võtta põllumajandustoodete tootmise, töötlemise või turustamisega, põllumajandusmaa hooldamisega, põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemisega, sealhulgas toidu valmistamise või töötlemisega, või metsa majandamisega seotud või nimetatud tegevusega tegelevat füüsilisest isikust ettevõtjat ja tema töötajat, eraõigusliku juriidilise isiku osanikku, aktsionäri, liiget, juhtorgani liiget ja tema töötajat, metsa majandamisega tegelevat füüsilist isikut ja toidu valmistamise või töötlemisega tegelevat avalik-õigusliku juriidilise isiku juhtorgani liiget või töötajat. (Teadmussiirde pikaajaliste programmide rakendamise toetus määruse 28.04.2016 nr.46  muutmine. Vastu võetud 24.08.2017 nr 59.RT I, 30.08.2017, 1 )

Koolitus toimub programmi “Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse valdkonnas” raames ning on sihtrühmale tasuta, osalejatele väljastatakse tunnistus. Koolitus kvalifitseerub loomade heaolu kohaseks õppeks.

 

Registreerimine kuni 03.aprill    https://docs.google.com/forms/d/1sfgTawtkI61uSGLJuP6dAE_WRdq4pIxly68qFedfKRQ/

MAK_logo