Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Põllumajandusloomade heaolu koolitus- piimaveised

8. juuli 2021 09:30 - 17:00

Põllumajandusloomade heaolu koolitus- piimaveised

Koolitus toimub 8 juuli Kuressaares, Georg Ots Spa konverentsiruumis.

 

Koolituse peamiseks sihtgrupiks on Saare- ja Hiiumaa väikepiimatootjad.

 

Ajakava:  Koolituse maht 8 akadeemilist tundi ( sh 2 praktilist )

9.30 – 10.00 kogunemine, registreerimine.

10.00 – 11.30 õppetöö

11.30 – 11.40 paus

11.40 – 13.10 õppetöö

13.10 – 13.50 lõuna

13.50 – 15.20 õppetöö

15.20 – 15.30 paus

15.30 – 17.00 praktiline õpe

Lektorid: Piret Kalmus, produktiivloomade sisehaigused, dotsent Eesti Maaülikool

Marika Oeselg, veisekasvatusnõustaja, Maaelu Edendamise Sihtasutus

 

Õppe sisu: Koolitusel osalenu on saanud ülevaate pidamistingimuste mõjudest lüpsilehmade heaolule ning sellest tulenevad mõjud tervishoiule, piimatoodangule ja piimakvaliteedile.

 

Antud koolitus läheb arvesse loomade heaolu toetuse taotlemisel, osalejatele väljastatakse tunnistus.

Sihtgrupp: Põllumajandustoodete tootmise, töötlemise või turustamisega, põllumajandusmaa hooldamisega, põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemisega, sealhulgas toidu valmistamise või töötlemisega, või metsa majandamisega seotud või nimetatud tegevusega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja, eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja, metsa majandamisega tegelev füüsiline isik ja toidu valmistamise või töötlemisega tegelev avalik-õiguslik juriidilise isiku juhtorgani liige või töötaja.
Lisaks valdkonna teenindamisega tegelejad (nt loomasööda, veterinaarravimite müüjad), oma ettevõtte tegevusvaldkonda laiendada soovijad, põllumajanduslike esindus- ja erialaorganisatsioonide juhatuse liikmed ja töötajad.

Registreerimine https://docs.google.com/forms/d/1aTl3ZMFHl_bn281lAx2rRCOw-14kwe9LWO2hT9JaC1w/

 

Link koolitusmaterjalidele https://www.olustvere.edu.ee/et/toimunud-pria-pip-koolitused-ja-materjalid

 

Info marika.oeselg@gmail.com

 

Koolitus toimub programmi “Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse valdkonnas” raames ning on sihtrühmale tasuta.

MAK_logo