Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Põllumajandusloomade heaolu – piimaveised

12. dets. 2017

Põllumajandusloomade heaolu – piimaveised

Toimumisaeg 12.12.2017

Maht 4 akadeemilist tundi

Toimumiskoht Tartu Eesti Maaülikool Kreutzwaldi 56/1

Toimumise ajakava ja lisainfo
9.15-10.45 õppetöö
10.45-11.00 kohvipaus
11.00-12.30 õppetöö

Antud koolitus läheb arvesse loomade heaolu toetuse taotlemisel.

Õppekeel eesti keel

Õppejõud
Terje Elias, PhD (toiduteadus), EMÜ Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi toiduhügieeni ja rahvatervise õppetooli dotsent.

Infopäev toimub programmi
“Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse valdkonnas” raames ja on sihtrühma kuulujatele tasuta.

Sihtrühm

Põllumajandustoodete tootmise, töötlemise või turustamisega, põllumajandusmaa hooldamisega, põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemisega, sealhulgas toidu valmistamise või töötlemisega, või metsa majandamisega seotud või nimetatud tegevusega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja, eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja, metsa majandamisega tegelev füüsiline isik ja toidu valmistamise või töötlemisega tegelev avalik-õiguslik juriidilise isiku juhtorgani liige või töötaja.
Lisaks valdkonna teenindamisega tegelejad (nt loomasööda, veterinaarravimite müüjad), oma ettevõtte tegevusvaldkonda laiendada soovijad, põllumajanduslike esindus- ja erialaorganisatsioonide juhatuse liikmed ja töötajad ning kõik teemast huvitatud isikud.

Infopäev toimub programmi “Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse valdkonnas” raames.

Programmi eesmärk on tõsta loomakasvatussektoris (v.a. vesiviljelus) tegelevate ettevõtjate ja töötajate teadmiste taset teemadel, mis on seotud põllumajandusloomade pidamise, söötmise, heaolu, tervise, taudiennetuse, aretuse ja geneetiliste ressursside säilitamise, ohutu ja kvaliteetse sööda, ning esmase töötlemise kaudu lisandväärtuse loomisega.

Õpingute alustamise tingimused
Kuulumine sihtrühma.

Õpiväljundid
infopäeval osalenu on saanud ülevaate:
– seadusandlusest, mis kohaldub ahelas põllumajandusloom farmist tapamajani;
– erinevate põllumajandusloomade pidamise nõuetest farmis;
– põllumajandusloomade transpordist tapamajja.

Sisu
– Farmist tapamajani põllumajandusloomadega kohalduv seadusandlus;
– Erinevate põllumajandusloomade pidamise nõuded farmis;
– Transpordisobivus;
– Põllumajandusloomade transport tapamajja;
– Loomade heaolu tagamine farmis, veokis ja tapamajas.

Infopäeva materjaliga on võimalik tutvuda SIIN

Kursus toimub, kui osalejaid on vähemalt 10
Infopäev toimub, kui grupp komplekteerub, st. koolitusel osalejaid peab olema vähemalt 10.
Kui grupp ei komplekteeru, siis infopäeva ei toimu, registreerunud osaleda soovijaid teavitatakse.

Registreerumise tähtaeg 30.11.2017

Vajalik eelregistreerumine lingi alt: https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=8223&id_ay_toimumine=10646&systeemi_seaded=3,1,12,1,

Lähem info koolituse korraldajalt:
Eesti Maaülikooli avatud ülikool
Fr. R. Kreutzwaldi 56 (III korrus, ruumid 303-306), 51014 Tartu,
tel 731 3174, 731 3175, 731 3275, 534 41844
e-post: avayl@emu.ee
http://avatudylikool.emu.ee/

 

 

 

 

MAK_logo