Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Põllumajandusloomade heaolu- seakasvatus

17. aug. 2021 10:00 - 17:30

Koolitus toimub 17 august 2021. Olustvere Teenindus ja Maamajanduskoolis

Koolitus toimub Olustvere TMK peahoones, Müüri 4, Olustvere, Viljandi mk. Kell 10.00 -17.10.

Ajakava

10.00 – 11.00 õppetöö

11.00 – 11.10 paus

11.10 – 12.40 õppetöö

12.40 – 13.30 paus

13.30 – 15.00 õppetöö

15.00 – 15.10 paus

15.10 – 17.10 õppetöö ( sellest 1 h praktiline)

 

Koolituse teemad: sigade heaolu ja heaolu soodustavad tegurid, füsioloogiliste vajaduste rahuldamine stressi vähendamiseks, bioturvalisuse meetmed, sigade heaolust AS Rakvere Farmid näitel, emiste praakimise põhjused ja karjaspüsivus. Sigade Aafrika katk.

Lektorid:

Erika Mäeloog, peaspetsialist.  Põllumajandus- ja Toiduamet.

Alo Tänavots, tõuaretuse ja biotehnoloogia õppetool. Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, Eesti Maaülikool.

Kalev Korbun, seakasvatuse direktor, Rakvere Farmid AS.

Maarja Kristian, nõunik (loomatervishoid), Põllumajandus- ja Toiduamet.

 

Sihtgrupp:

Põllumajandustoodete tootmise, töötlemise või turustamisega, põllumajandusmaa hooldamisega, põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemisega, sealhulgas toidu valmistamise või töötlemisega, või metsa majandamisega seotud või nimetatud tegevusega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja, eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja, metsa majandamisega tegelev füüsiline isik ja toidu valmistamise või töötlemisega tegelev avalik-õiguslik juriidilise isiku juhtorgani liige või töötaja.
Lisaks valdkonna teenindamisega tegelejad (nt loomasööda, veterinaarravimite müüjad), oma ettevõtte tegevusvaldkonda laiendada soovijad, põllumajanduslike esindus- ja erialaorganisatsioonide juhatuse liikmed ja töötajad ning kõik teemast huvitatud isikud.

 

Koolitusele eelregistreerimine kuni 12 august https://docs.google.com/forms/d/1GRHprzGWHi_91l8-sBCo8-sfQZdrZ0ZX8QAtJFq8WeU/

Informatsioon koolituse kohta 513 6242

 

Link koolitusmaterjalidele https://www.olustvere.edu.ee/et/toimunud-pria-pip-koolitused-ja-materjalid

 

Täienduskoolitus toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse tegevusvaldkonnas II “ raames, rahastamisallikas: riigieelarve, Euroopa Maaelu Põllumajandusfond (EAFRD).

 

Õppekava

MAK_logo