Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Põllumajandusloomade heaolu- vasikakasvatus

15. juuni 2021 09:30 - 16:30

Koolitus toimub 15 juuni Olustvere Teenindus-ja Maamajanduskoolis.

Koolitusel käsitletakse piimaveise vasika heaolu ja on soovitav isikutele kelle igapäevatöö nõuab teadmisi ja oskusi, et  korraldada vasikate pidamist, söötmist ja tervsihoidu.

 

Ajakava

09.30 – 11.00  õppetöö

11.00 – 11.10  paus

11.10 – 12.40  õppetöö

12.40 – 13.20  paus

13.20 – 14.50 õppetöö ( sh praktiline õpe 1 tund)

14.50 – 15.00  paus

15.00 – 16.30 praktiline õpe

 

Õppe sisu: piimaveise vasikale sobivad pidamistingimused ja keskkond ( boksid, rühmaiad, rühmade komplekteerimine); kuidas hinnata vasika heaolu; farmisisene bioohutus ja haige vasikas; antibiootikumide kasutus ja resistentsus; söödahügieen ja -kasutus ( piimasöödad, tahked söödad, profülaktilised söödalisandid).

 

Lektor Kerli Mõtus, suurloomade meditsiin, dotsent Eesti Maaülikool

 

Maksimaalne osavõtjate arv 30. Registreerimine kuni 11 juuni või kuni grupi täitumiseni.

Registreerimine lõppenud

 

Link koolitusmaterjalidele https://www.olustvere.edu.ee/et/toimunud-pria-pip-koolitused-ja-materjalid

Link õppekavale https://www.olustvere.edu.ee/et/content/pria-pip-loomakasvatusprogrammi-koolitus-pollumajandusloomade-heaolu-vasikakasvatus

 

Info koolituse kohta

Olustvere Teenindus ja Maamajanduskool

Marika Oeselg tel 513 6242

 

Koolitus on sihtrühmale tasuta. Koolitusest võivad osa võtta põllumajandustoodete tootmise, töötlemise või turustamisega, põllumajandusmaa hooldamisega, põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemisega, sealhulgas toidu valmistamise või töötlemisega, või metsa majandamisega seotud või nimetatud tegevusega tegelevat füüsilisest isikust ettevõtjat ja tema töötajat, eraõigusliku juriidilise isiku osanikku, aktsionäri, liiget, juhtorgani liiget ja tema töötajat, metsa majandamisega tegelevat füüsilist isikut ja toidu valmistamise või töötlemisega tegelevat avalik-õigusliku juriidilise isiku juhtorgani liiget või töötajat. (Teadmussiirde pikaajaliste programmide rakendamise toetus määruse 28.04.2016 nr.46  muutmine. Vastu võetud 24.08.2017 nr 59.RT I, 30.08.2017, 1 )

 

Koolitus toimub programmi “Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse valdkonnas” raames ning on sihtrühmale tasuta, osalejatele väljastatakse tunnistus.

MAK_logo