Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Põllumajandusloomade tapatoimingute pädevustaseme koolitus

7. jaan. 2020 - 8. jaan. 2020

Toimumisaeg: 07.01.2020 – 08.01.2020

Maht: 16 akadeemilist tundi (8 tundi auditoorset, 8 tundi praktikat)

Toimumiskoht:
– teooria (7.1.) toimub Tartus Eesti Maaülikoolis Kreutzwaldi 56/1 auditooriumis A 303 (III korrusel)
– praktika (8.1.) toimub Frank Kutter OÜ-s (Rapla maakond, Kehtna vald, Kehtna-Nurme küla, Petlema)

Ajakava koolituse I päeval:
9.30 – 11.00 õppetöö
11.00 – 11.15 kohvipaus
11.15 – 12.45 õppetöö
12.45 – 13.15 kohvipaus
13.15 – 14.45 õppetöö
14.45 – 14.55 paus
14.55 – 16.25 õppetöö
Teisel päeval algab õppetöö kell 9.00

Lektorid:
Riina Soidla, MSc,  Eesti Maaülikooli Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatusinstituudi toiduteaduse ja toiduainete tehnoloogia lektor
Dea Anton, Eesti Maaülikooli Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatusinstituudi toiduhügieeni ja rahvatervise õppetooli nooremteadur

Koolitus toimub programmi “Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse valdkonnas” raames ja on sihtrühma kuulujale tasuta.

Sihtrühm:
Põllumajandustoodete tootmise, töötlemise või turustamisega, põllumajandusmaa hooldamisega, põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemisega, sealhulgas toidu valmistamise või töötlemisega, või metsa majandamisega seotud või nimetatud tegevusega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja, eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja, metsa majandamisega tegelev füüsiline isik ja toidu valmistamise või töötlemisega tegelev avalik-õiguslik juriidilise isiku juhtorgani liige või töötaja.
Lisaks valdkonna teenindamisega tegelejad (nt loomasööda, veterinaarravimite müüjad), oma ettevõtte tegevusvaldkonda laiendada soovijad, põllumajanduslike esindus- ja erialaorganisatsioonide juhatuse liikmed ja töötajad.

Sisu:
– Ülevaade Nõukogu Määrusest (EÜ) nr 1099/2009, 24. september 2009, loomade kaitse kohta surmamisel
– Tapaloomade anatoomia, füsioloogia
– Tapaloomade käitumine
– Tapaloomade stress, loomade kannatused, teadvuselolek ja tundlikkus
– Nõuded loomade kohtlemisel tapamajas
– Loomade liikumise mehhaanilise piiramise vahendid
– Elusloomadele köidikahelate asetamine või nende üleriputamine
– Uimastamine, uimastamise tõhususe hindamine
– Uimastamise ja/või surmamise varumeetodid
– Uimastamisseadmete üldhooldus ja puhastamine
– Tapaloomade veretustamine, elusoleku tunnuste puudumise hindamine
– Tapahügieen
– Veretustamisnugade nõuetekohane kasutamine ja hooldus
– Õppefilm: uimastamine, veretustamine

Praktiline õpe: loomade käitlemise ja nende liikumise piiramise praktilised aspektid, uimastamine, uimastamise tõhususe hindamine, veretustamine.
Pädevustaseme eksam.

Koolituse eduka läbimise eelduseks on aktiivne kaasa töötamine mõlemal koolituspäeval ja testi positiivne sooritamine.

Osalemissoovi korral on vajalik eelnevalt registreeruda, seda saate teha SIIT

Koolituse edukalt lõpetanutele väljastatakse digitunnistus.

Lähem info koolituse korraldajalt:
Eesti Maaülikooli avatud ülikool
Fr. R. Kreutzwaldi 56 (III korrus, ruumid 303-306), 51014 Tartu,
tel 731 3174, 731 3175, 731 3275, 534 41844
e-post: avayl@emu.ee
http://avatudylikool.emu.ee/

MAK_logo