Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Põllumajandusloomade tapatoimingute pädevustaseme koolitus

28. juuni 2018 - 29. juuni 2018

 
Toimumisaeg 28.06.2018 – 29.06.2018
Maht 16 akadeemilist tundi (8 tundi auditoorset, 8 tundi praktikat)
Toimumiskoht Lääne-Viru maakond
Toimumiskoha info Roodevälja küla, Rakvere vald, Lääne-Virumaa
AS HKSCAN ruumides
Toimumise ajakava ja lisainfo Tegemist on kahepäevase koolitusega
I õppepäev – praktika
II õppepäev -teooria
Koolitusele registreerumisel palun arvestage, et kahepäevane koolitus on tervik ja eeldab osavõttu mõlemal päeval.
Tunnistuse saamiseks on vaja edukalt läbida nii teooria kui praktika.Ajakava koolituse I ja II päeval
9.30 – 11.00 õppetöö
11.00 – 11.15 kohvipaus
11.15 – 12.45 õppetöö
12.45 – 13.15 kohvipaus
13.15 – 14.45 õppetöö
14.45 – 14.55 paus
14.55 – 16.25 õppetöö

Praktikapäeval kohvipausid sujuva graafiku alusel tulenevalt õppe läbiviimisest.

Õppekeel eesti keel
Õppejõud    
Riina Soidla EMÜ Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatusinstituudi toiduteaduse ja toiduainete tehnoloogia lektor, MSc
Dea Anton EMÜ Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatusinstituudi toiduhügieeni ja rahvatervise õppetooli nooremteadur
Hinnainfo Koolitus on sihtrühma kuulujale tasuta.

Koolitus toimub programmi “Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse valdkonnas” raames.

Sihtrühm Põllumajandustoodete tootmise, töötlemise või turustamisega, põllumajandusmaa hooldamisega, põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemisega, sealhulgas toidu valmistamise või töötlemisega, või metsa majandamisega seotud või nimetatud tegevusega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja, eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja, metsa majandamisega tegelev füüsiline isik ja toidu valmistamise või töötlemisega tegelev avalik-õiguslik juriidilise isiku juhtorgani liige või töötaja.
Lisaks valdkonna teenindamisega tegelejad (nt loomasööda, veterinaarravimite müüjad), oma ettevõtte tegevusvaldkonda laiendada soovijad, põllumajanduslike esindus- ja erialaorganisatsioonide juhatuse liikmed ja töötajad.Koolitus toimub programmi “Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse valdkonnas” raames.Programmi eesmärk on tõsta loomakasvatussektoris (v.a. vesiviljelus) tegelevate ettevõtjate ja töötajate teadmiste taset teemadel, mis on seotud põllumajandusloomade pidamise, söötmise, heaolu, tervise, taudiennetuse, aretuse ja geneetiliste ressursside säilitamise, ohutu ja kvaliteetse sööda, ning esmase töötlemise kaudu lisandväärtuse loomisega.
Sisu      
Ülevaade Nõukogu Määrusest (EÜ) nr 1099/2009, 24. september 2009, loomade kaitse kohta surmamisel
Tapaloomade anatoomia, füsioloogia
Tapaloomade käitumine
Tapaloomade stress, loomade kannatused, teadvuselolek ja tundlikkus
Nõuded loomade kohtlemisel tapamajas
Loomade liikumise mehhaanilise piiramise vahendid
Elusloomadele köidikahelate asetamine või nende üleriputamine
Uimastamine, uimastamise tõhususe hindamine
Uimastamise ja/või surmamise varumeetodid
Uimastamisseadmete üldhooldus ja puhastamine
Tapaloomade veretustamine, elusoleku tunnuste puudumise hindamine
Tapahügieen
Veretustamisnugade nõuetekohane kasutamine ja hooldu
Õppefilm: uimastamine, veretustaminePraktiline õpe: loomade käitlemise ja nende liikumise piiramise praktilised aspektid, uimastamine, uimastamise tõhususe hindamine, veretustamine.
Pädevustaseme eksam
Nõuded lõpetamiseks Aktiivne osalemine õppetöös mõlemal koolituspäeval ja testi edukas sooritamine.

 

Osalemissoovi korral kindlasti vajalik eelregistreerimine:

https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=4302&id_ay_toimumine=11965&systeemi_seaded=3,1,12,1,

Koolituse korraldaja:
Eesti Maaülikooli avatud ülikool
Fr. R. Kreutzwaldi 56 (III korrus, ruumid 303-306), 51006 Tartu,

tel 731 3174, 731 3175, 731 3275, 534 41844

e-post: avayl@emu.ee

 

MAK_logo