Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Projekt „Mandri mesinik võrdlemas saare ja mandri mesinduse eripära ning ühisjooni

26. juuni 2020 - 28. juuni 2020

Projekti viitenumber  611019790391

Toimumise aeg: 26.-28.juuni 2020

Toimumiskoht:  2 mesilat Pärnumaal, 4-5 mesilat Saaremaal.  Sõit algab ja lõpeb Viljandist

Sihtrühm: Põllumajandustoodete tootmise, töötlemise või turustamisega, põllumajandusmaa hooldamisega, põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemisega, sealhulgas toidu valmistamise või töötlemisega, või metsa majandamisega seotud või nimetatud tegevusega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja, eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja, metsa majandamisega tegelev füüsiline isik ja toidu valmistamise või töötlemisega tegelev avalik-õiguslik juriidilise isiku juhtorgani liige või töötaja.

Õppesõidu kulud (mesindus-ettevõtete külastus, bussi rent  ja praamipiletid osaliselt, lõunasöögid, majutus koos hommikusöökidega, õhtusöögid osaliselt) on kaetud Teadmussiirde ja teavituse toetus (MAK 2014-2020 meede 1) toetusega.

Korraldaja:  MTÜ Alustame Algusest

Omaosalus  3-päevasele õppesõidule on 45.-eurot, millega kaetakse puuduv osa bussi ja õhtusöögi kuludest. Omaosaluse kohta väljastatakse arve ja see tuleb tasuda eelnevalt enne õppereisi. Juhul, kui juurdetulevad kulud on väiksemad, siis tagastatakse vaheraha ja krediteeritakse väljasaadetud arvet. Kulud sõltuvad õppereisil osalejate arvust.

Rohkem infot ja registreerimine  kodulehel: http://www.mesilaspere.com/oppereisid

MAK_logo