Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Räpina Aianduskooli korraldab järgmised TAIMEKAITSE koolitused.

1. dets. 2021 09:00 - 3. dets. 2021 17:00

Räpina Aianduskooli korraldab järgmised TAIMEKAITSE koolitused.

 

I  Räpina Aianduskool osaleb Eesti maaelu arengukava 2014–2020 meetme 1 “Teadmussiire ja teavitus” tegevuse „Pikaajalised programmid” hankes. Kursused viiakse läbi “Taimekasvatuse Teadmussiirde Programmi” raames ning on sihtgruppi kuuluvale osalejale tasuta.

Maaeluministri 17.06.2015 määruse nr 68 „Teadmussiirde ja teavituse toetus“ § 5 lg 7 kohaselt võivad  TASUTA täienduskoolitusest osa võtta põllumajandustoodete tootmise, töötlemise ja turustamise, põllumajandusmaa hooldamise, põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemise, sealhulgas toidu valmistamine või töötlemine, või metsa majandamisega seotud või tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja, eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja, metsa majandamisega tegelev füüsiline isik või toidu valmistamise või töötlemisega tegeleva avalik-õigusliku juriidilise isiku juhtorgani liige või töötaja.

 

Koolitus: 1. Taimekaitse aluskoolitus professionaalsele taimekaitsevahendite kasutajale (27h)

Toimumise aeg: K-R, 01. – 03.12. 2021, algusega kell 9.00. Tasuta õppekohad täitunud.

Toimumise koht: Räpina Aianduskool, Aiandus 6, Räpina

 

Tasuta õppekohti 15.

 Kui tasuta õppekohad on täitunud, siis on võimalus registreeruda koolituse tasulisele õppekohale.

NB! Vajalik eelregistreerimine, sest kohtade arv on siiski piiratud. Registreerimine kursusele lõpetatakse                5 tööpäeva enne koolituse algust või õppegrupi täitumisel.

Täpsem info ja kursusele registreerimine toimub Räpina Aianduskooli kodulehel https://www.aianduskool.ee/taimekaitse-taienduskoolitus-profile-veebikoolitus/ või tel: 796 1549 ja 5346 1209

MAK_logo