Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Ravimite vastutustundlik kasutamine

7. dets. 2017

AU.548 Ravimite vastutustundlik kasutamine

 

Toimumisaeg 07.12.2017

 

Maht 6 akadeemilist tundi

 

Toimumiskoht Tartu Eesti Maaülikool Kreutzwaldi 56/1 auditoorium A 303

 

Toimumise ajakava ja lisainfo
10.00 – 11.30 õppetöö
11.30 – 12.00 kohvipaus
12.00 – 13.30 õppetöö
13.30 – 13.45 kohvipaus
13.45 – 15.15 õppetöö

Antud koolitus läheb arvesse loomade heaolu toetuse taotlemisel.
Õppekava kinnitamise teade 22.09.2017 nr 4.2-6/7373-1

 

Õppekeel eesti keel

 

Õppejõud
Piret Kalmus PhD, EMÜ Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatusinstituudi kliinilise veterinaarmeditsiini õppetooli dotsent
Kerli Mõtus DVM, EMÜ Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatusinstituudi kliinilise veterinaarmeditsiini õppetooli dotsent

                 

Hinnainfo
Koolitus toimub programmi
"Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse valdkonnas" raames ja on sihtrühma kuulujatele tasuta.

 

Sihtrühm
Põllumajandustoodete tootmise, töötlemise või turustamisega, põllumajandusmaa hooldamisega, põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemisega, sealhulgas toidu valmistamise või töötlemisega, või metsa majandamisega seotud või nimetatud tegevusega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja, eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja, metsa majandamisega tegelev füüsiline isik ja toidu valmistamise või töötlemisega tegelev avalik-õiguslik juriidilise isiku juhtorgani liige või töötaja.
Lisaks valdkonna teenindamisega tegelejad (nt loomasööda, veterinaarravimite müüjad), oma ettevõtte tegevusvaldkonda laiendada soovijad, põllumajanduslike esindus- ja erialaorganisatsioonide juhatuse liikmed ja töötajad.

Koolitus toimub programmi "Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse valdkonnas" raames.

Programmi eesmärk on tõsta loomakasvatussektoris (v.a. vesiviljelus) tegelevate ettevõtjate ja töötajate teadmiste taset teemadel, mis on seotud põllumajandusloomade pidamise, söötmise, heaolu, tervise, taudiennetuse, aretuse ja geneetiliste ressursside säilitamise, ohutu ja kvaliteetse sööda, ning esmase töötlemise kaudu lisandväärtuse loomisega.

 

Õpiväljundid
– oskab tõhusalt registreerida karjas esinevaid haiguseid ja
– oskab läbi viia lihtsamat andmete analüüsi
– teab vasikate haiguste ja udarapõletike tõrje ning ravivõtteid võtteid
– oskab analüüsida kinnisperioodiaegse udararavi tõhusust

 

Registreerumise tähtaeg 30.11.2017

 

Registreerumise lisainfo Registreerumisega avaldate soovi antud koolitusel osaleda. Enne kui registreerute, palun veenduge, et kuulute sihtrühma (vt. infot eespool).
Registreerumine on avatud kuni registreerumistähtaja lõpuni või kuni grupi täitumiseni.
Koolitus toimub programmi "Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse valdkonnas" raames ning on sihtrühmale tasuta.

Koolitus toimub, kui grupp komplekteerub, st. koolitusel osalejaid peab olema vähemalt 10.
Kui grupp ei komplekteeru, siis koolitus ei toimu, registreerunud osaleda soovijaid teavitatakse.

 

Vajalik eelregistreerimine lingi alt:

https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=8222&id_ay_toimumine=10644&systeemi_seaded=3,1,12,1,
Koolituse korraldaja
Eesti Maaülikooli avatud ülikool
Fr. R. Kreutzwaldi 56 (III korrus, ruumid 303-306), 51014 Tartu, tel 731 3174, 731 3175, 731 3275, 534 41844  või e-post: avayl[A]emu.ee
http://avatudylikool.emu.ee/taiendope/tahtis

MAK_logo