Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Ravimite vastutustundlik kasutamine ja farmide bioturvalisus

25. okt. 2018

     
 
 
Toimumisaeg 25.10.2018
Maht 6 akadeemilist tundi (6 tundi auditoorset)
Toimumiskoht Tartu linn
Toimumiskoha info Eesti Maaülikool Kreutzwaldi 56/1 auditoorium A 305
Toimumise ajakava ja lisainfo 10:00 – 10:15 hommikukohv ja registreerimine
10:15 – 11:45 õppetöö
11:45 – 12:15 kohvipaus
12:15 – 13:45 õppetöö
13:45 – 14:00 paus
14:00 – 15:30 õppetöö

Koolitus läheb arvesse loomade heaolu toetuse taotlemisel.
Õppekava kinnitamise teade 12.02.2018 nr 4.2-6/888-1

Õppekeel eesti keel
Õppejõud Nimi Õppejõu kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Birgit Aasmäe Eesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut
Julia Jeremejeva PhD, Eesti Maaülikooli Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi kliinilise veterinaarmeditsiini õppetooli lektor
 
Hinnainfo Koolitus toimub programmi
“Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse valdkonnas” raames ja on sihtrühma kuulujatele tasuta.
Sihtrühm Põllumajandustoodete tootmise, töötlemise või turustamisega, põllumajandusmaa hooldamisega, põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemisega, sealhulgas toidu valmistamise või töötlemisega, või metsa majandamisega seotud või nimetatud tegevusega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja, eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja, metsa majandamisega tegelev füüsiline isik ja toidu valmistamise või töötlemisega tegelev avalik-õiguslik juriidilise isiku juhtorgani liige või töötaja.
Lisaks valdkonna teenindamisega tegelejad (nt loomasööda, veterinaarravimite müüjad), oma ettevõtte tegevusvaldkonda laiendada soovijad, põllumajanduslike esindus- ja erialaorganisatsioonide juhatuse liikmed ja töötajad.

Koolitus toimub programmi “Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse valdkonnas” raames.

Programmi eesmärk on tõsta loomakasvatussektoris (v.a. vesiviljelus) tegelevate ettevõtjate ja töötajate teadmiste taset teemadel, mis on seotud põllumajandusloomade pidamise, söötmise, heaolu, tervise, taudiennetuse, aretuse ja geneetiliste ressursside säilitamise, ohutu ja kvaliteetse sööda, ning esmase töötlemise kaudu lisandväärtuse loomisega.

 
Sisu      
Rõhuasetus sigadel:
Karjas levivate haiguste registreerimine ja analüüs
Loomade ravi korraldamine
Nakkushaiguste äratundmine ja diagnoosimine karjas
Farmi bioturvalisuse kava loomine
 
Nõuded lõpetamiseks Aktiivne osalemine õppetöös ja testi edukas sooritamine.
   

 

 

Osalemissoovi korral kindlasti vajalik eelregistreerimine:

 

https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=8803&id_ay_toimumine=11966&systeemi_seaded=3,1,12,1,

Koolituse korraldaja:
Eesti Maaülikooli avatud ülikool
Fr. R. Kreutzwaldi 56 (III korrus, ruumid 303-306), 51006 Tartu,

tel 731 3174, 731 3175, 731 3275, 534 41844

e-post: avayl@emu.ee

 

MAK_logo