Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Riskijuhtimine nõustajale (loomakasvatuse ja veterinaaria moodul)

23. märts 2021

Koolitusel osalemise eeltingimuseks on eelnevalt läbitud üldmoodul.

Koolitus toimub 23. ja 30 märtsil 2021.
Koolitus toimub veebikeskkonnas videosild.emu.ee keskkonnas.

Loomakasvatuse ja veterinaaria mooduli läbinud õppija:

  • teab loomakasvatuse riske ja riskide juhtimise võimalusi, oskab pakkuda lahendusi riskide minimeerimiseks;
  • teab esmaseid põhimõtteid loomakasvatusettevõtte karjaterviseprogrammi juhtimiseset;
  • teab tootmisprotsessi kaardistamisest, looma tervise- ja heaoluriskide hindamisest ja monitooringust;
  • mõistab riskijuhtimise olulisust põllumajandusliku tegevuse jätkusuutlikkuse osana;
  • oskab leida kitsaskohti riskide hindamisel, mõõtmisel ja juhtimisel ning pakub välja lahendusi.

AJAKAVA:

23. märts 2021
9.00 – 9.15 – Kogunemine videokeskkonda
9.15 – 10.00 – Karjaterviseprogramm kui meetod riskide hindamiseks ja juhtimiseks piimaveisekarjas – Kerli Mõtus, EMÜ
10.00 – 10.45 – Udaratervise programmi rakendamine farmis – Piret Kalmus, EMÜ
10.45 – 11.00 – Paus
11.00 – 11.45 – Noorkarja terviseriskid ja nende ohjamine farmis – Kerli Mõtus, EMÜ
11.45 – 12.30 – Veiste söötadest tulenevad riskid – Andres Olt, EMÜ
12.30 – 13.30 – Paus
13.30 – 14.15 – Ainevahetushaiguste riskide hindamine farmis – Piret Kalmus, EMÜ
14.15 – 15.00 – Grupitöö – ettevalmistus II õppepäeva karjatervise visiidiks – Kerli Mõttus, Piret Kalmus, Andres Olt, EMÜ

30. märts 2021
Tulenevalt hetkeolukorrast ei ole võimalik külastada Eerika farmi.
Selle asemel tuleb läbi viia riskihindamine enda poolt valitud farmis ettevalmistatud materjalide põhjal.

Sihtrühm:
1) kehtiva kutsetunnistusega konsulent või isik, kelle konsulendi kutsetunnistuse kehtivusaeg on lõppenud;
2) põllu- või maamajandusliku nõuandetegevusega tegelev nõustaja või
3) põllu- või maamajanduslikust nõuandetegevusest huvitatud isik Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 71 lõikes 1 sätestatud valikumenetluse kohaselt valitud nõustamisteenuse osutaja nõusolekul.

Registreeruda moodulile saab SIIN

Koolituse tellija: Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)

Tegevus finantseeritakse Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond´i (EAFRD) vahenditest.

Kontakt ja täiendav info: Jaana Orin, Mob: +372 5213304, E-post: jaana.orin@emu.ee

MAK_logo