Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Rohumaaviljeluse ja silotootmise infopäev

8. juuli 2020

Rohumaaviljeluse ja silotootmise infopäev
8. juuli 2020
Puutsa talu, Tõrve küla, Põltsamaa vald, Jõgevamaa ( <https://goo.gl/maps/hCaJkQDJ4dYNG1GMA> )

Päevakava

09.50–10.10 Kogunemine, kohv
10.10–10.15 Avasõnad
10.15–11.00 Silo kui veiste põhisööt ja selle kvaliteet PMK analüüside põhjal – Inge Harmipaik, PMK
11.00–11.45 Heintaimede sileerimise optimaalse aja määramine – Uno Tamm, ETKI
11.45–12.45 Tutvumine Puutsa talu (FIE Airi Külvet) Innovatsiooniklastri raames portsjonkarjatamise katse jaoks rajatud  rohumaadega ning katse tulemuste hindamine Airi Külvet
12.45–… Arutelu ja lõuna

 

Infopäeval osalemine on tasuta.

 

Infopäeva materjalid on leitavad ürituse järgselt taim.etki.ee ja www.pikk.ee veebilehtedelt

Infopäev toimub “Teadmussiirde pikaajaline programm taimekasvatuse tegevusvaldkonnas” raames, toetab Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond.

MAK_logo