Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Sõnnikukäitlemise nõuded

12. dets. 2017

AU.547 Sõnnikukäitlemise nõuded

Toimumisaeg
12.12.2017

Maht
4 akadeemilist tundi

Toimumiskoht Tartu
Eesti Maaülikool Kreutzwaldi 56/1 (tehnikamaja, Tallinna poolt tulles Tartu Näitustest järgmine hoone),
avatud ülikooli õpperuum A 303 III korrusel (saab tulla trepist või liftiga).

Õppekeskkonna kirjeldus

Toimumise ajakava:
13.00 – 14.30 õppetöö
14.30 – 14.45 kohvipaus
14.45 – 16.15 õppetöö
Õppekeel
eesti keel

Õppejõud Allan Kaasik, PhD (pm), Eesti Maaülikooli veterinaarse bio- ja populatsioonimeditsiini õppetooli dotsent

Hinnainfo
Infopäev toimub programmi
“Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse valdkonnas” raames ja on sihtrühma kuulujatele tasuta

Sihtrühm

Põllumajandustoodete tootmise, töötlemise või turustamisega, põllumajandusmaa hooldamisega, põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemisega, sealhulgas toidu valmistamise või töötlemisega, või metsa majandamisega seotud või nimetatud tegevusega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja, eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja, metsa majandamisega tegelev füüsiline isik ja toidu valmistamise või töötlemisega tegelev avalik-õiguslik juriidilise isiku juhtorgani liige või töötaja.
Lisaks valdkonna teenindamisega tegelejad (nt loomasööda, veterinaarravimite müüjad), oma ettevõtte tegevusvaldkonda laiendada soovijad, põllumajanduslike esindus- ja erialaorganisatsioonide juhatuse liikmed ja töötajad ning kõik teemast huvitatud isikud.

Infopäev toimub programmi “Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse valdkonnas” raames.

Programmi eesmärk on tõsta loomakasvatussektoris (v.a. vesiviljelus) tegelevate ettevõtjate ja töötajate teadmiste taset teemadel, mis on seotud põllumajandusloomade pidamise, söötmise, heaolu, tervise, taudiennetuse, aretuse ja geneetiliste ressursside säilitamise, ohutu ja kvaliteetse sööda, ning esmase töötlemise kaudu lisandväärtuse loomisega.

Õpiväljundid
Infopäeva läbinu on teadlik seadusandluses toimunud sõnnikumajandust käsitlevatest muudatustest ja oskab kasutada sõnnikukoguse ja sõnnikuhoidla mahu arvutamise abivahendeid.

Registreerumise tähtaeg 05.12.2017

Registreerumise lisainfo
Registreerumisega avaldate soovi antud infopäeval osaleda. Enne kui registreerute, palun veenduge, et kuulute sihtrühma (vt. infot eespool).
Registreerumine on avatud kuni registreerumistähtaja lõpuni või kuni grupi täitumiseni.
Infopäev toimub programmi “Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse valdkonnas” raames ning on sihtrühmale tasuta.

Infopäev toimub, kui grupp komplekteerub, st. koolitusel osalejaid peab olema vähemalt 10.
Kui grupp ei komplekteeru, siis infopäev ei toimu, registreerunud osaleda soovijaid teavitatakse.

Infopäeva materjaliga on võimalik tutvuda SIIT

Vajalik eelregistreerimine lingi alt: https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=8202&id_ay_toimumine=10624&systeemi_seaded=3,1,12,1,

Lähem info koolituse korraldajalt:
Eesti Maaülikooli avatud ülikool
Fr. R. Kreutzwaldi 56 (III korrus, ruumid 303-306), 51014 Tartu,
tel 731 3174, 731 3175, 731 3275, 534 41844
e-post: avayl@emu.ee
http://avatudylikool.emu.ee/

MAK_logo