Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Täiendkoolitus – „Põllumajandusettevõtte juhtimine konsulendile“

6. märts 2020

IV moodul: Võõrkapitali kaasamine, 6. märts 2020

Nelja Kuninga Hotell (Paide SPA), Paide, Pärnu 6

 

Täienduskoolitusprogrammi läbinud õppija teab:

  • kuidas määratleda võimalikke rahastajaid sh riskikapital, era- ja strateegilised investorid, pangad jne;
  • kuidas toimub kapitali kaasamiseks vajalike dokumentide, müügimaterjalide, äriplaanide ja finantsmudelite koostamine ja ettevõtete väärtuse hindamine;
  • kuidas toimub oma- ja võõrkapitali kaasamine sh. käibekapital, riskikapital, võlakirjad, stardikapital, jne ning tehingute struktureerimine ja lõpuni viimine.

 

9.00 – 9.15 – Tervituskohv

9.15 -10.45 –    Õppetöö – Ettevõtte finantseerimine (põllumajandusettevõtte vajaduspõhised oma-

ja võõr­finant­seerimise põhivormid ning nende eripärad)

10.45 – 10.55 – Kohvipaus

10.55 – 12.25 – Õppetöö – Põllumajandusettevõtte kapitali kaasamiseks vajalike finantsmudelite koostamine

12.25 – 13.00 – Lõuna

13.00 – 14.30 – Õppetöö – Käibekapitali juhtimise eesmärk ja vahendid põllumajandusettevõttes

14.30 – 14.45 – Kohvipaus

14.45 – 16.15 – Õppetöö – Riskikapitali kaasamisest tulenev lisandväärtus ettevõttele

Päeva kokkuvõte ja teadmiste kontroll

Koolituse viib läbi Maire Nurmet, Dr (econ), Eesti Maaülikoolist

 

Sihtrühm:

  • isik, kellele on kutseseaduses sätestatud alusel ja korras antud konsulendi kutsetunnistus; või
  • isik, kellele kutseseaduse alusel ja korras antud konsulendi kutsetunnistuse kehtivuse lõppemisest ei ole möödunud rohkem kui 12 kuud; või
  • isik, kes on Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 71 lg 1
    sätestatud valikumenetluse kohaselt valitud nõustamisteenuse osutajaga lepingulises suhtes ning tegeleb põllu- või maamajandusliku nõustamisteenuse osutamisega.

Osalustasu: Kursus on sihtrühmale tasuta (koolitus, õppepäeval toitlustamine)

Registreerumine ja lähem info maaülikooli avatud ülikooli kodulehel:

http://avatudylikool.emu.ee/et/avatud-ulikool/sihtruhmale/konsulent/

 

Koolituse tellija: Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)

Tegevus finantseeritakse Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond´i (EAFRD) vahenditest.
Kontakt: Jaana Orin, Mob: +372 5213304, E-post: jaana.orin@emu.ee

MAK_logo