Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Täienduskoolitus Karja – ja heinamaade kasutamine lihaveisekasvatuses (sh söötmine)

29. märts 2019

Koolitus on kahepäevane ja toimub Olustvere Teenindus ja Maamajanduskoolis.

Ajakava:

Reede 29.märts

Teemad: Kultuurrohumaade rajamine ja parandamise võtted lihaveistele: seemnesegude valik ja liikide sobivus, kasvutingimused, saagiarvestus, saagikuse parandamise võtted. Rohusööda toiteväärtust ja söömust mõjutavad tegurid.

09.45 – 10.00  Kogunemine ja registreerimine
10.00 – 11.30 Õppetöö
11.30 – 11:45 Paus
11.45 – 13.15 Õppetöö
13.15 – 14.00 Lõuna
14.00 – 15:30  Õppetöö
15.30 – 17:00  Praktiline õpe

Teisipäev 02.aprill

Teemad: Rohumasaagise tehnilised parandamise võtted mahekasvatuses. Maheväetiste ja mullabiloogiliste preparaatide kasutamine. Lektor Margus Ess

09.45 – 10.00  Kogunemine ja registreerimine
10.00 – 11.30 Õppetöö
11.30 – 11:45 Paus
11.45 – 13.15 Õppetöö
13.15 – 14.00 Lõuna
14.00 – 15:30  Õppetöö
15.30 – 17:00  Praktiline õpe

ETTEKANNE_02.04_Rohumaade_parandamine_maheviljeluses_Margus Ess

  1. Selge, EMÜ, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, taimekasvatuse ja rohumaaviljeluse osakond, Dotsent .
  2. Ess, MTÜ Mahetootjate Nõu- ja Jõukoda juhatuse liige. Osalenud mahetootmise rakendusuuringutes ja katsetes.

Vajalik eelregistreerimine, kuni 26.03: https://docs.google.com/forms/d/1fth3Y5uUT2pscyoLTPjWtUnwXfNzXyYqHhlth0U3uuc/

Koolitus on sihtrühmale tasuta. Koolitusest võivad osa võtta põllumajandustoodete tootmise, töötlemise või turustamisega, põllumajandusmaa hooldamisega, põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemisega, sealhulgas toidu valmistamise või töötlemisega, või metsa majandamisega seotud või nimetatud tegevusega tegelevat füüsilisest isikust ettevõtjat ja tema töötajat, eraõigusliku juriidilise isiku osanikku, aktsionäri, liiget, juhtorgani liiget ja tema töötajat, metsa majandamisega tegelevat füüsilist isikut ja toidu valmistamise või töötlemisega tegelevat avalik-õigusliku juriidilise isiku juhtorgani liiget või töötajat. (Teadmussiirde pikaajaliste programmide rakendamise toetus määruse 28.04.2016 nr.46  muutmine. Vastu võetud 24.08.2017 nr 59.RT I, 30.08.2017, 1 )
Täienduskoolitus toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse tegevusvaldkonnas II “ raames, rahastamisallikas: riigieelarve, Euroopa Maaelu Põllumajandusfond (EAFRD).

MAK_logo