Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Täienduskoolitus Põllumajandusloomade heaolu – kitsede tervishoid

7. dets. 2017

Täienduskoolitus Põllumajandusloomade heaolu – kitsede tervishoid

 

Täienduskoolitus toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse tegevusvaldkonnas II “ raames, rahastamisallikas: riigieelarve, Euroopa Maaelu Põllumajandusfond (EAFRD).

Koolitusel osalemiseks vajalik eelregistreerimine (nimi, ettevõtte registrinumber, isikukood).
Registreerimine toimub kuni 08.november koolitus@olustvere.edu.ee  või tel.4374290.
Info koolituse koha tel 513 6242

 

Koolitus kvalifitseerub Eesti maaelu arengukava 2014-2020meetme 14 „loomade heaolu„ kohaseks õppeks, mille läbimisel on loomade heaolu toetuse taotlejal võimalik taotleda toetust koolituse lisategevuse nõude täitmise eest. Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus.

 

Koolitus toimub Olustvere Teenindus – ja Maamajanduskoolis ( viited õpperuumile ustel ) , praktikum kooli tallihoones. Koolituse maht16 ak tundi.

 

Ajakava:

Reede 17 november Lektor Ants Kuks

9.00 – 9.15       Kogunemine, registreerimine
09.15 – 10.45  Parasiitidest hoidumine. Mikroobide ja parasiitide resistentsus.
10.45 – 11:00  Paus
11.00 – 12:30  Kitsede tervishoid poegimisel ja imetamisel.

Lõuna

13.30 –  16.45  Kiskjarünnakutest hoidumine. Söömisprobleemid, ainevahetus-ja seedehaigused. Nakkushaigustest hoidumine, bioohutus. Praktikum kooli tallihoones.

 

Neljapäev 7 detsember

9.00 – 9.15       Kogunemine,  registreerimine
09.15 – 10.45  Kehtivad nõuded kitsede heaolule karjamaal. Loomade transport.  M. Salumäe
10.45 – 11:00  Paus
11.00 – 12:30  Kehtivad nõuded kitsede heaolule laudas pidamisel. Söötmis-ja pidamistingimuste           parandamise võimalused.  M. Salumäe

Lõuna

13.30 –  15.00 Praktilisi näiteid ja kogemusi kitsede pidamistingimustest, karjatamisest  ja kitsede heaolust.   A. Grünberg
15.00 – 15.15 Paus
15:15 – 16.45 Praktilisi  kogemusi söötmisest ja jõudluskontrolli kasulikkusest kitsede tervishoiu jälgimisel. A. Grünberg

 

Koolitus on sihtrühmale tasuta. Koolitusest võivad osa võtta põllumajandustoodete tootmise, töötlemise või turustamisega, põllumajandusmaa hooldamisega, põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemisega, sealhulgas toidu valmistamise või töötlemisega, või metsa majandamisega seotud või nimetatud tegevusega tegelevat füüsilisest isikust ettevõtjat ja tema töötajat, eraõigusliku juriidilise isiku osanikku, aktsionäri, liiget, juhtorgani liiget ja tema töötajat, metsa majandamisega tegelevat füüsilist isikut ja toidu valmistamise või töötlemisega tegelevat avalik-õigusliku juriidilise isiku juhtorgani liiget või töötajat. (Teadmussiirde pikaajaliste programmide rakendamise toetus määruse 28.04.2016 nr.46  muutmine. Vastu võetud 24.08.2017 nr 59.RT I, 30.08.2017, 1 )

Lektorid:

Ants Kuks – loomaarst, lamba-ja kitsekasvatuse konsulent. MTÜ Maavillane.
Anne Grünberg – Üvasi Talu OÜ kitsekasvataja, kitsepiimatoodete valmistamine.
Marge Salumäe – kitsekasvatuskonsulent, Mäehansu OÜ kitse- ja lambakasvataja.