Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Täienduskoolitus “Põllumajandusloomade heaolu – lihaveis”

7. juuni 2018 - 8. juuni 2018

Koolitus kvalifitseerub loomade heaolu kohaseks õppeks, mille läbimisel on loomade heaolu toetuse taotlejal võimalik taotleda toetust koolituse lisategevuse nõude täitmise eest.
Koolitus maht 16 ak. tundi.

Ajakava:

07. juuni neljapäev

9.45 – 10.00     Kogunemine,  registreerimine Ohtla Lihaveis OÜ  veisefarmis. Ehmja küla Lääne-Nigula vald  Asukoht

10.00 – 11.00    Loeng. Loomade pidamine ruumis ja ehitises. M. Vahar

11.00 – 11.30    Paus, ühine sõit karjamaale.

11.30 – 13.30    Praktiline õpe. Loomade grupeerimine suviseks karjatamiseks – vaatleme erinevate gruppide karjatamistingimusi (lähtuvalt vanusest ja tootmissuunast); rotatsioon- karjatamine, karjamaade hooldusvõtted. Lektor M. Vahar

13.30 – 14.30    Lõuna ja loeng Üdruma Seltsimaja Lääne-Nigula vald. Asukoht

14.30 –  16.00   Loeng Nõuetele vastavus – lihaveiste heaolu (kohustuslikud majandamisnõuded- minimaalne hooldustööde tase karjamaana kasutatavatel rohumaadel, loomkoormused. Kitsendused karjatatavatel rohumaadel. Põllumajandusloomade kaitse ( söötmine; jootmine; pidamine ruumis ja ehitises; väljas pidamine; tervise ja heaolu jälgimine; keelatud menetlused)). V. Nõu

16.00 – 16.15     Paus

16.15 – 17.45    Loeng jätkub. V. Nõu


08. juuni reede

8.30 – 8.45       Kogunemine, registreerimine Talu ja Tulu OÜ, Karinõmme küla, Koonga vald Asukoht

8.45 – 9.30         Loeng Loomade kohtlemine ja käitlemine. T. Pikkmets

9.30 – 11.45       Praktiline õpe koos demonstratsiooniga. Loomade kohtlemine ja käitlemine (püüdmine, ajamine, fikseerimine ). T. Pikkmets

11.45 – 12. 45   Lõuna ja kogunemine Trahter Birgit, Tallinn-Risti-Virtsu maanteel. Asukoht

Ühine sõit Kirbla Mahe OÜ Matsalu Rahvuspargi alal peetavate lihaveiste karjamaadele. Ringkäiku koordineerib ja juhendab Liisi Laos Kirbla Mahe OÜ juhatuse liige.

12.45 – 14.00     Praktiline õpe. Rahvuspargi aladel loomade karjatamine ( jootmiskohad, varjumisvõimalused, erinevad vanusgrupid, loomkoormused ) M. Oeselg

14.00 – 15.45     Loeng Välitingismustes loomade pidamine. M. Oeselg (vihmase ilma korral toimub loeng OÜ Kirbla piimafarmi nõupidamiste ruumis).

Infopäevast võivad  osa võtta põllumajandustoodete tootmise, töötlemise või turustamisega, põllumajandusmaa hooldamisega, põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemisega, sealhulgas toidu valmistamise või töötlemisega, või metsa majandamisega seotud või nimetatud tegevusega tegelevat füüsilisest isikust ettevõtjat ja tema töötajat, eraõigusliku juriidilise isiku osanikku, aktsionäri, liiget, juhtorgani liiget ja tema töötajat, metsa majandamisega tegelevat füüsilist isikut ja toidu valmistamise või töötlemisega tegelevat avalik-õigusliku juriidilise isiku juhtorgani liiget või töötajat. Lisaks valdkonna teenindamisega tegelejad (nt loomasööda, veterinaarravimite müüjad), oma ettevõtte tegevusvaldkonda laiendada soovijad, põllumajanduslike esindus- ja erialaorganisatsioonide juhatuse liikmed ja töötajad ning kõik teemast huvitatud isikud. (Teadmussiirde pikaajaliste programmide rakendamise toetus määruse 28.04.2016 nr.46  muutmine. Vastu võetud 24.08.2017 nr 59.RT I, 30.08.2017, 1 ).

Lektorid:

Marika Oeselg, loomakasvatusõpetaja OTMK /MES loomakasvatuskonsulent

Vaike Nõu, MES loomakasvatuse- ja nõuetele vastavuse konsulent, lihaveisekasvataja Kauni OÜ

Mariliis Vahar, pikaajaliste kogemustega veisekasvatusjuht Ohtla Lihaveis OÜ

Targo Pikkmets, veisekasvatuskonsulent, lihaveisekasvataja Talu ja Tulu OÜ, Eesti Lihaveisekasvatajate Seltsi juhatuse liige.

Koolitusele registreerimine https://docs.google.com/forms/d/1gtgSvC84Roxr4w3AlkOL7gL5fLFBsJp-SClrs38pnEM/edit

MAK_logo