Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Täienduskoolitus Põllumajandusloomade heaolu seakasvatuses

23. aug. 2018

Koolitus toimub neljapäev 23 august 2018.a. Olustvere Teenindus ja Maamajanduskoolis

Koolitus annab ülevaate emiste tervishoidu ja heaolu tagavatest aspektidest erinevates tootmisetappides; põrsaste tervishoiust ja heaolust; bioturvalisusest.

Ajakava

09.00 – 10.30 Emiste heaolu ja tervishoid.

10.30 – 10.45 Paus

10.45 – 12.15 Emiste heaolu ja tervishoid sh bioturvalisus.

12.15 – 13:00 Lõuna

13.00 – 14.30 Põrsaste heaolu ja tervishoid.

14.30 – 14.45 Paus

14.45 – 16.15 Põrsaste heaolu ja tervishoid sh bioturvalisus.

16.15 – 17.00 Arutelud, koolituse lõpetamine.

Lekto, PhD Julia Jeremejeva Eesti Maaülikool, sigade meditsiin.

Õppe sisu: Koolitusel  osalenu on saanud ülevaate emiste tervishoidu ja heaolu tagavatest aspektidest tema erinevates tootmisetappides ( poegimiseelne ja – järgne periood, paaritusperiood, jm  ) parimate sigimistulemuste saavutamiseks; põrsaste kõhulahtisuse põhjused imetamise ajal ja peale võõrutamist; ülevaate põrsaste heaoluvajadustest.

Sihtgrupp:

Põllumajandustoodete tootmise, töötlemise või turustamisega, põllumajandusmaa hooldamisega, põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemisega, sealhulgas toidu valmistamise või töötlemisega, või metsa majandamisega seotud või nimetatud tegevusega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja, eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja, metsa majandamisega tegelev füüsiline isik ja toidu valmistamise või töötlemisega tegelev avalik-õiguslik juriidilise isiku juhtorgani liige või töötaja.
Lisaks valdkonna teenindamisega tegelejad (nt loomasööda, veterinaarravimite müüjad), oma ettevõtte tegevusvaldkonda laiendada soovijad, põllumajanduslike esindus- ja erialaorganisatsioonide juhatuse liikmed ja töötajad ning kõik teemast huvitatud isikud.

Infopäev toimub programmi “Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse valdkonnas” raames ning on sihtrühmale tasuta.

Koolitusel vajalik eelregistreerimine kuni 17 august lingil https://docs.google.com/forms/d/1Fnx5nZal-B9ahOsFFZrj8zJhjWvz4bp26LZDSCEvXkg/edit

Informatsioon koolituse kohta 513 6242 marika.oeselg@gmail.com

MAK_logo