Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Täienduskoolitus “Põllumajandusloomade heaolu – väikemäletsejad”

6. juuni 2018

Koolitus toimub Olustvere Teenindus – ja Maamajanduskoolis 06. juuni 2018 ( viited õpperuumile ustel ) Koolituse maht 8 ak tundi.

Koolitus kvalifitseerub loomade heaolu kohaseks õppeks, mille läbimisel on loomade heaolu toetuse taotlejal võimalik taotleda toetust koolituse lisategevuse nõude täitmise eest.

 

AJAKAVA

Kolmapäev 06.juuni

8.30 – 9.00       Kogunemine,  registreerimine, teoreetiline õpe OTMK -s

09.00 – 10.30  Kehtivad nõuded karjatamisel, välitingimustes pidamisel.  E. Sellis

10.30 – 10.45  Paus

10.45 – 12.15  Karjamaade kasutamine, sööda rikastamine ravimtaimede kultuuridega, üldised söötmise põhimõtted.  E. Sellis

Lõuna

Praktiline õpe karjamaadel ja lammaste tervishoiu hindamine toimub Läti-Matsi Talu, Vardja küla, Viljandi vald. Talu asukoht

13.45 –  14.45 Karjamaade kasutamine, ravimtaimekultuurid, kiskjarünnakute kaitse. E. Sellis

14.45 – 17.00 Parasiitidest hoidumine, suvised terviseprobleemid ja nende varane tuvastamine, haiguste ennetamine. K. Tähepõld

Ettekanded:
Põllumajandusloomade heaolu – väikemäletsejad
Lammaste heaolu karjatamisperioodil

Lektorid:

Ell Sellis, mahelambakasvataja, lambakasvatuskonsulent
Katrin Tähepõld, loomaarst, lambakasvatuskonsulent

Koolitus on sihtrühmale tasuta. Koolitusest võivad osa võtta põllumajandustoodete tootmise, töötlemise või turustamisega, põllumajandusmaa hooldamisega, põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemisega, sealhulgas toidu valmistamise või töötlemisega, või metsa majandamisega seotud või nimetatud tegevusega tegelevat füüsilisest isikust ettevõtjat ja tema töötajat, eraõigusliku juriidilise isiku osanikku, aktsionäri, liiget, juhtorgani liiget ja tema töötajat, metsa majandamisega tegelevat füüsilist isikut ja toidu valmistamise või töötlemisega tegelevat avalik-õigusliku juriidilise isiku juhtorgani liiget või töötajat. (Teadmussiirde pikaajaliste programmide rakendamise toetus määruse 28.04.2016 nr.46  muutmine. Vastu võetud 24.08.2017 nr 59.RT I, 30.08.2017, 1 )

 

Täienduskoolitus toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse tegevusvaldkonnas II “ raames, rahastamisallikas: riigieelarve, Euroopa Maaelu Põllumajandusfond (EAFRD).

Kontakt: koolitus@olustvere.edu.ee

MAK_logo