Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Täienduskoolitus- Silo tootmine väikemäletsejatele

13. veebr. 2020

Täienduskoolitus- Silo tootmine väikemäletsejatele

Registreerimine on lõppenud, grupp on täis.

Koolitus toimub Olustvere Teenindus ja Maamajanduskoolis 13.02.2020

Õppetöö eesmärk: Kvaliteetne rohusööda valmistamine.

Õppetöö sisu: Rohumaaviljeluse põhitõed. Rullsilo valmistamise tehnoloogiad ( märg-, närb,-kuivsilo, niitmine, pressimine, jm) ning fermentatsiooni ja kvaliteeti mõjutavad faktorid.

Ajakava:

09.45 – 10.00 Kogunemine ja registreerimine

10.00 – 11.30 Õppetöö

11.30 – 11:45 Paus

11.45 – 13.15 Õppetöö

13.15 – 14.00 Lõuna

14.00 – 15:30 Õppetöö

15.30 – 17:00 Praktiline õpe

Lektor: A. Selge, EMÜ, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, taimekasvatuse ja rohumaaviljeluse osakond, Dotsent

Õppekava leiad SIIT

https://www.olustvere.edu.ee/et/content/pip-loomakasvatusprogrammi-koolitus-silo-tootmine-vaikemaletsejatele

Info marika.oeselg@gmail.com tel. 513 6242

 

Sihtgrupp: Koolitusest võivad osa võtta põllumajandustoodete tootmise, töötlemise või turustamisega, põllumajandusmaa hooldamisega, põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemisega, sealhulgas toidu valmistamise või töötlemisega, või metsa majandamisega seotud või nimetatud tegevusega tegelevat füüsilisest isikust ettevõtjat ja tema töötajat, eraõigusliku juriidilise isiku osanikku, aktsionäri, liiget, juhtorgani liiget ja tema töötajat, metsa majandamisega tegelevat füüsilist isikut ja toidu valmistamise või töötlemisega tegelevat avalik-õigusliku juriidilise isiku juhtorgani liiget või töötajat. (Teadmussiirde pikaajaliste programmide rakendamise toetus määruse 28.04.2016 nr.46  muutmine. Vastu võetud 24.08.2017 nr 59.RT I, 30.08.2017, 1 )

Täienduskoolitus toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse tegevusvaldkonnas II “ raames, rahastamisallikas: riigieelarve, Euroopa Maaelu Põllumajandusfond (EAFRD).

MAK_logo