Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Täienduskoolitus Väikemäletsejaliste karja – ja heinamaade kasutamine (sh söötmine).

25. okt. 2017

Koolitus on kolme päevane!

Täienduskoolitus toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse tegevusvaldkonnas II “ raames, rahastamisallikas: riigieelarve, Euroopa Maaelu Põllumajandusfond (EAFRD).

Koolitus on sihtrühmale tasuta. Koolitusest võivad osa võtta põllumajandustoodete tootmise, töötlemise või turustamisega, põllumajandusmaa hooldamisega, põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemisega, sealhulgas toidu valmistamise või töötlemisega, või metsa majandamisega seotud või nimetatud tegevusega tegelevat füüsilisest isikust ettevõtjat ja tema töötajat, eraõigusliku juriidilise isiku osanikku, aktsionäri, liiget, juhtorgani liiget ja tema töötajat, metsa majandamisega tegelevat füüsilist isikut ja toidu valmistamise või töötlemisega tegelevat avalik-õigusliku juriidilise isiku juhtorgani liiget või töötajat. (Teadmussiirde pikaajaliste programmide rakendamise toetus määruse 28.04.2016 nr.46  muutmine. Vastu võetud 24.08.2017 nr 59.RT I, 30.08.2017, 1 )

 

Ajakava:

Neljapäev 12 oktoober. Lektor Miralda Paivel

9.00 – 9.15       Kogunemine, registreerimine
09.15 – 10.45  Karja- ja heinamaade rajamine.
10.45 – 11:00  Paus
11.00 – 12:30  Karja- ja heinamaade hooldamine.
Lõuna
13.30 –  15.00  Rohumaade kasutamine.
15.00 – 15.15 Paus
15:15 – 16.35  Rohumaade kasutamine.

 

Kolmapäev 25 oktoober. Lektorid M. Oeselg, K. Tähepõld

9.00 – 9.15       Kogunemine,  registreerimine
09.15 – 10.45  Rohusöötade toiteväärtused ja seda mõjutavad tegurid.
10.45 – 11:00  Paus
11.00 – 12:30  Söömust mõjutavad tegurid.
Lõuna
13.30 –  15.00 Väikemäletsejaliste seedehaigused.
15.00 – 15.15 Paus
15:15 – 16.35 Väikemäletsejaliste ainevahetushaigused.

 

Neljapäev 02.november Lektor Liila Tali

9.00 – 9.15       Kogunemine,  registreerimine
09.15 – 10.45  Lammaste söötmine lähtuvalt vanusrühmast ja tootmisetapist.
10.45 – 11:00  Paus
11.00 – 12:30   Lammaste söötmine lähtuvalt vanusrühmast ja tootmisetapist.
Lõuna
13.30 –  15.00 Lammaste söötmine lähtuvalt vanusrühmast ja tootmisetapist.
15.00 – 15.15 Paus
15:15 – 16.35 Lammaste söötmine lähtuvalt vanusrühmast ja tootmisetapist.

 

Koolitusel osalemiseks vajalik eelregistreerimine (nimi, ettevõtte registrinumber, isikukood). Registreerimine toimub kuni 09. oktoober  koolitus@olustvere.edu.ee  või tel.4374290. Info koolituse koha tel 513 6242

Lektorid

Liilia Tali – Lambakasvataja. Konsulent. Loomaarst
Katrin Tähepõld – EMÜ Väikemäletsejaliste sisehaiguste ja  karjatervise lektor. Konsulent. Loomaarst.
Miralda Paivel – MSc, Rohumaaviljelus ja söödatootmine.  Olustvere TMK taimekasvatusõpetaja.
Marika Oeselg – Konsulent. Olustvere TMK loomakasvatusõpetaja.

MAK_logo