Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Täienduskoolitus Väikemäletsejaliste karja – ja heinamaade kasutamine (sh söötmine)

19. juuni 2018 - 20. juuni 2018

Koolitus on kahepäevane  ning toimub Saaremaal Kõljala Rahvamajas

 

Ajakava:

 

Teisipäev 19. juuni Lektor Veeve Kaasik

9.45 – 10.00    Kogunemine, registreerimine

10.00 – 11.30  Karja_ja_heinamaade rajamine

11.30 – 11:45  Paus

11.45 – 13.15  Karja- ja heinamaade hooldamine, loomkoormused.

Lõuna ja ühine sõit farmi

Praktiline õpe

14.15 –  17.15  Rohumaade kasutamine , uuendatud rohumaad ja looduslikud rohumaad.

 

Kolmapäev 20 juuni

9.45 – 10.00    Kogunemine,  registreerimine

10.00 – 11.30  Karjatamisperioodi terviseriskid, loomade heaolu tagamine.  A.M. Anupõld

11.30 – 11.45 Paus

11.45 – 12.30 Loeng jätkub . A.M. Anupõld

12.30 – 13.15 Rohusöödad, toiteväärtus, söömust mõjutavad tegurid. M. Oeselg

Lõuna ja sõit farmi

Praktiline õpe

14.15 – 17.15 Loomade jälgimine karjamaal, heaoalu, terviseprobleemidega tegelemine, haige looma tuvastamine. A.M. Anupõld

 

Koolitus on sihtrühmale tasuta. Koolitusest võivad osa võtta põllumajandustoodete tootmise, töötlemise või turustamisega, põllumajandusmaa hooldamisega, põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemisega, sealhulgas toidu valmistamise või töötlemisega, või metsa majandamisega seotud või nimetatud tegevusega tegelevat füüsilisest isikust ettevõtjat ja tema töötajat, eraõigusliku juriidilise isiku osanikku, aktsionäri, liiget, juhtorgani liiget ja tema töötajat, metsa majandamisega tegelevat füüsilist isikut ja toidu valmistamise või töötlemisega tegelevat avalik-õigusliku juriidilise isiku juhtorgani liiget või töötajat. (Teadmussiirde pikaajaliste programmide rakendamise toetus määruse 28.04.2016 nr.46  muutmine. Vastu võetud 24.08.2017 nr 59.RT I, 30.08.2017, 1 )

 

Täienduskoolitus toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse tegevusvaldkonnas II “ raames, rahastamisallikas: riigieelarve, Euroopa Maaelu Põllumajandusfond (EAFRD).

 

Koolitusele registreeri https://docs.google.com/forms/d/1OQaRM0Y1zOKiyef2Mgb2pAfd1C_bBeAmnckWqYK22Rk/edit

MAK_logo