Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Taimekaitse täiendkoolitus taimekaitsetunnistuse pikendamiseks

1. juuli 2021

       Räpina Aianduskool korraldab 1. juulil 2021 taimekaitse täienduskoolituse taimekaitsetunnistuse pikendamiseks.

 

Kursuse maht: 11h

Toimumise aeg: N, 1. juuli 2021 kell 9.00 – 18.15

Toimumise koht: Tartumaa Põllumeeste Liit, Jalaka 48, Tartu linn

Kursus on planeeritud TASUTA Eesti maaelu arengukava 2014–2020 meetme 1 „Teadmussiirde ja teavituse toetuse (üleriigilise ja maakondliku ulatusega tegevused)“ alameetme 1.1. (koolitustegevuste korraldamine) raames.

Maaeluministri 17.06.2015 määruse nr 68 „Teadmussiirde ja teavituse toetus“ § 5 lg 7 kohaselt võivad  TASUTA täienduskoolitusest osa võtta põllumajandustoodete tootmise, töötlemise ja turustamise, põllumajandusmaa hooldamise, põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemise, sealhulgas toidu valmistamine või töötlemine, või metsa majandamisega seotud või tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja, eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja, metsa majandamisega tegelev füüsiline isik või toidu

NB! a) Kursus on sihtgruppi kuuluvale osalejale tasuta vaid õppegrupi täitumisel (12 osalejat). Kursusele registreerujal tuleks olla valmis ka kursuse eest tasumiseks (juhuks kui õppegrupp ei täitu). Osalustasu 70€

  1. b) Alates 13-st osalejast ja/või sihtgruppi mittekuuluvatele registreerunutele on kursus tasuline (kui kursusele soovijaid on rohkem kui 12). Osalustasu on 70€

Täpsem info ja kursusele registreerimine

https://www.aianduskool.ee/taimekaitse-taienduskoolitus-profile/

 

 

NB! Vajalik eelregistreerimine. Registreerimine kursusele lõpetatakse  25.juunil või õppegrupi täitumisel. Hilisemad pretensioonid on asjatud. 28. juunil anname sihtgrupi osalejatele e-posti teel teada, kas koolitus on tasuta (õppegrupi 12 kohta täitunud) või kahjuks tasuline.

Kursusele registreerimine toimub Räpina Aianduskooli kodulehel www.aianduskool.ee/taienduskoolitus või tel: 796 1549 ja 5346 1209

 

  • Vältimaks koroonaviirust, peab koolitusele tulija olema täiesti terve.
  • Koolitusel osalejal soovitav tulla meditsiinilises kaitsemaskis.

 

 

Kontaktisik
Eda Gross
Räpina Aianduskooli
täienduskoolituse metoodik
tel: 796 1549 ja 5346 1209

MAK_logo