Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Taimekaitsekoolitus taimekaitsetunnistuse saamiseks

20. nov. 2013

Harjumaa

Harju Taluliidu õppeklass, Üksnurme tee 8 (III korrus), Saku

Harjumaa

20.-21. novembril k.a. korraldab Harju Taluliit (6903 HTM) taluliidu õppeklassis  Sakus, Üksnurme tee 8 III korrus (sissepääs Saku Loomakliinik uksest) taimekaitse tunnistuse  esmataotlejatele 16 tunnise programmi (I päev 20.november) ja tunnistuse korduvtaotlejatele 8 tunnise programmi alusel (2 päev 21.november) koolituse.  Koolituse algus mõlemail päeval kell 10.00 .
Koolituse aluseks on Vabariigi Valitsuse määrus nr. 20 „Taimekaitsekoolituse programm ning taimekaitsetunnistuse saamiseks esitatavad nõuded ja tunnistuse andmise kord“ (RT I, 25.01.2011, 9)
TAIMEKAITSEKOOLITUSELE  OODATAKSE
• esmataotlejaid, kellel pole veel taimekaitsetunnistust
• taimekaitsetunnistuse korduvtaotlejad,  kelle taimekaitsetunnistuse kehtivusaeg on lõppenud ( 8-tunnise korduskoolitusele kehtib   ajaline piirang – isik peab korduskoolituse läbima 3 kuu jooksul peale tunnistuse aegumist , st  et  19 augustil 2003 väljaantud tunnistus võimaldab lühikest korduskoolitust veel kuni 19.novembrini  2013 jne)
• taimekaitsetunnistuse korduvtaotlejad, kelle tunnistus aegub lähemal ajal
Taimekaitsekoolituse programm sisaldab järgmisi teemasid:
•  ülevaade taimede bioloogiast
• kultuuride 8teravili, kartul, köögivili, viljapuud, marjakultuurid) taimekahjustajad ja nende tõrjevõimalused
•  taimekaitse põhimõisted
• taimekaitsevahendite liigitamine kasutusotstarbe, toimemehhanismi, toimespektri ja mürgisuse järgi
• Eestis registreeritud taimekaitsevahendid ja nende kasutamine
• taimekaitsealased õigusaktid, turustamise kord, illegaalsed taimekaitsevahendid
• taimekaitsevahendi pakend ja märgistus
• mürgistus, esmaabi, isikukaitsevahendid
• ohutusnõuded
•  isikukaitsevahendid ja nende praktiline kasutamine
• taimekaitseseadmete ülevaatus ja tehniline kontroll, hoidmine ja puhastamine
• töölahuse valmistamine ja pritsimiskulu arvestamine
• pritsimisjääkide kasutamine, reostuse vältimine
• enamlevinud umbrohud, nende tõrje
Kuna PMA väljastab tunnistused uuel meetodil, siis on vajalik eel registreerimine telefonitsi (6042499, 56475136) või meili(htl@]hot.ee; velloilves@hot.ee) teel kuni 18.novembrini 2013.a . Registreerimisel vaja teatada: esmataotlejal – osaleja nimi, isikukood, töökoht; korduvtaotlejal – osaleja nimi, isikukood, eelmise tunnistuse nr., töökoht