Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Taimekaitsetöötaja koolitus

4. mai 2015

Ida-Virumaa

Rakvere 27, Jõhvi- Taluliidu õppeklass

Ida-Virumaa

Kursusel käsitletavad teemad:

* ülevaade taimede bioloogiast

* kultuuride (teravili, kartul, köögivili, viljapuud, marjakultuurid) taimekahjustajad ja nende tõrjevõimalused

*  taimekaitse põhimõisted

* taimekaitsevahendite liigitamine kasutusotstarbe, toimemehhanismi, toimespektri ja mürgisuse järgi

*  Eestis registreeritud taimekaitsevahendid ja nende kasutamine
* taimekaitsealased õigusaktid, turustamise kord
* taimekaitsevahendi pakend ja märgistus
* mürgistus, esmaabi, isikukaitsevahendid
* ohutusnõuded

* isikukaitsevahendid ja nende praktiline kasutamine
* taimekaitseseadmete ülevaatus ja tehniline kontroll, hoidmine ja puhastamine
* töölahuse valmistamine ja pritsimiskulu arvestamine
* pritsimisjääkide kasutamine, reostuse vältimine
* enamlevinud umbrohud, nende tõrje

Koolitust toetab EUROOPA LIIT.

Edukal läbimisel antakse tunnistus.

Lektorid: MTÜ ABIKS PÕLLUMEHELE konsulendid ENE MILVASTE ja HELLE ROHTLA.

Info ja registreerimine: 56 624644; info@ivtl.ee