Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Täiendkoolitus “Koostöö arendamise meetodid”

18. veebr. 2020

GRUPP ON TÄITUNUD.

Mäo Sämmi Grill, Mäo, Paide vald, 72751.

Eesti Maaülikool korraldab “Teadmussiirde pikaajaline programm ühistegevuse tegevusvaldkonnas” raames tasuta koolituse teemal: “Koostöö arendamise meetodid”. Tegemist on pikaajalise programmiga ja selle raames toimub mitmeid infopäevi, täienduskoolitusi, õpiringe, konverentse ning ettevõtete külastusi nii Eestis kui ka välisriikides.

18.02.2020 täienduskoolitusest võib osa võtta põllumajandustoodete tootmise, töötlemise või turustamisega, põllumajandusmaa hooldamisega, põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemisega, sealhulgas toidu valmistamise või töötlemisega, või metsa majandamisega seotud või nimetatud tegevusega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja, eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja, metsa majandamisega tegelev füüsiline isik ja toidu valmistamise või töötlemisega tegelev avalik-õiguslik juriidilise isiku juhtorgani liige või töötaja.

Koolituse eesmärk on arendada osalejate koostööoskusi ning motiveerida neid koostöövõrgustiku laiendamiseks ja tugevdamiseks.

18.02.2020 koolituse ajakava:

10:30-10:45 Tervituskohv ja registreerumine

10:45-13:00  Sissejuhatus, tutvumine, soojendusharjutused. Koostöö olemus (koostöö tunnused, hea koostöö kriteeriumid; koostööks vajalikud oskused ja hoiakud; osalejate eneseanalüüs ja arengu eesmärgistamine; koostöö tekkimine, koostöö arengu faasid, nende märkamine ja käitumise valik eri faasides). Inimesed ja koostöö (keerulised koostööpartnerid osalejate töös; käitumisviiside skaala; manipuleerijate ära tundmine ja nendega toimetulek).

13:00-13:45 Lõuna

13:45-16:00 Suhtlemistehnikad koostöös (kontakt, selge eneseväljendus, aktiivne kuulamine). Nõudlikud suhtlemisolukorrad (tagasiside; vastupanu; konfliktid koostöös).​

16:00-16:15 Tagasiside

Koolitajaks on Kristel Jalak, Kera OÜ täiskasvanute koolitaja ja suhtlemistreener.

Õppekavaga on võimalik tutvuda järgmisel lingil: õppekava

GRUPP ON TÄITUNUD. Lisainfo saamiseks palume saata e-mail programmi assistendile: taavi.kiisk[A]emu.ee.

Registreerimisel esitatud isikuandmed edastatakse Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile, kuna ühistegevuse teadmussiirde pikaajalise programmi tegevusi toetatakse Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist.

 

NB! Eelregistreerimine on tingimata vajalik!

Lisainformatsioon ja küsimused: taavi.kiisk[A]emu.ee või tel: +372 51 92 9840 (programmi assistent Taavi Kiisk).

yhistegevus.emu.ee

facebook.com/yhistegevus

instagram.com/yhistegevus

Koolituse korraldamist toetab Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond.

Koostöös teeme paremini!

MAK_logo