Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Teabepäev Pärnumaal: Mahepõllumajanduslik tootmine ja turustamine – võimalused mahetoidu kasutamiseks lasteasutustes

4. apr. 2013

Pärnumaa

Pärnu Noorte Vabaajakeskus

Pärnumaa

Teabepäev „Mahepõllumajanduslik tootmine ja turustamine – võimalused mahetoidu kasutamiseks lasteasutustes"

Eesti lasteasutustes ollakse üha teadlikumad tervisliku toidu tähtsusest ja vajalikkusest. Tänu sellele leiab ka mahetoit järjest suuremat poolehoidu ja kasutust.

Teabepäeva „Mahepõllumajanduslik tootmine ja turustamine – võimalused mahetoidu kasutamiseks lasteasutustes" eesmärgiks on viia kokku mahetootjate, -töötlejate, turustajate, omavalitsuste, koolide ja lasteaedade esindajad, et arutada üheskoos mahetoidu kasutamise võimalusi Pärnumaa lasteasutustes.

Kuupäev: 4. aprill 2013

Aeg: 13.00-16.30                                                                         

Koht: Pärnu Noorte Vabaajakeskus, Noorte Väljak 2, Pärnu; http://www.vabaajakeskus.ee/


Päevakava
13.00 Tervitussõnad ja kohvipaus
13.30 Mahepõllumajanduse põhimõtetest
14.00 Mahetoidu kasulikkus
14.30 Eesti turul olevad mahetooted
15.00 Mahetoidu kasutamise kogemused Eesti koolides
15.30-16.30 Arutelu mahetoidu kasutamise võimaluste osas lasteasutustes

Lektoriteks on Darja Matt ja Elen Peetsmann. Vestlusringis jagavad oma kogemusi mahetoidu pakkumise osas mahetootjad.

Teabepäev on tasuta. Palume oma osalemisest teada anda hiljemalt 1. aprillil e-mailil: mahekeskus[A]emu.ee
Lisainfo: Elen Peetsmann, tel: 5304 4003.

Teabepäeva korraldab SA Eesti Maaülikooli Mahekeskus koostöös Põllumajandusministeeriumiga. Tellija Põllumajandusministeerium, toetab Euroopa Liit.