Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Tervem muld ja parem saagikus

4. märts 2021 - 5. märts 2021

 

Tervem muld ja parem saagikus

Tasuta veebiseminar põllumeestele

 

Muld on meie kui põllumeeste jaoks kõige olulisem ressurss. Mida tervem on meie muld, seda suuremat saaki me saame. See tähendab suuremat tootlust, vähem kadusid, vähem sisendeid, väiksemaid kulusid. Tõeline edutegur.

Meie eesmärk peab olema mulla viljakuse ja tervise säilitamine tulevaste põlvede jaoks – ja samal ajal olla ka majanduslikult edukad.

Paljud väikesed ja suured põllumajandusettevõtted teavad juba, kuidas seda saavutada. Ja nüüd, vahetult enne hooaja tõelist käima tõmbamist, on just õige aeg põgusaks kogemuste vahetamiseks.

___

Toome edukad praktikud ja eksperdid kokku ühe (virtuaalse) laua taha ja arutame terve mulla põhimõtteid. Seda kõike oma kodus mugavalt tänu Koroonaviirusele. Internet teeb selle võimalikuks.

Saate hõlpsasti liituda, et leida praktilisi näpunäiteid oma ettevõtte jaoks.

Kuna “Best4Soil” on EU poolt toetatud projekt, on veebiseminaril osalemine täiesti tasuta, kuid samas kindel investeering endasse ja ettevõttesse!

Saate väärtuslikku teavet järgmiste teemade kohta:

– mullas levivad haigused

– mulla orgaaniline aine ja mullaviljakus

– külvikord

– haljasväetis- ja vahekultuurid

 

Esinejad räägivad oma isiklikest kogemustest ja seejärel saavad osalejad võimaluse esitada küsimusi jaosaleda arutelus. Eesmärk on ühises ruumis info vahetamine ja erinevate praktiliste meetodite tundmaõppimine, mida saab seejärel rakendada ka oma ettevõttes.

 

Tervema mulla ja parema saagi nimel. Meie ja järgnevate põlvkondade hüvanguks!

Registreeru kohe!

https://www.best4soil.eu/meetings/44?fbclid=IwAR2ULAmaNxkBFIv_BINlxOVWVAZHZUOtWCa-ER5RBOz9teXnNWNv_TlN_3A

Best4Soili on rahastatud Euroopa Liidu programmist Horisont 2020 koordineerimis- ja tugimeetmena GA nr 81769696 alt.

 

TERVEMA MULLA JA PAREMA SAAGIKUSE VEEBISEMINAR PÕLLUMEESTELE, NÕUSTAJATELE JA TEADLASTELE

Kirde-Euroopa piirkonna seminari ajakava

Ajakava 4.-5. märts, EET

Esimene päev, neljapäev (4. märts)

SESSIOON I.  Mullaga levivad haigused ja nende levikud pärssivad meetmed

9:00 – 9:30 Projekti Best4Soil tutvustus ja esitlus.

9:30 – 10:00 Kõige olulisemad mullas levivad haigused. Krzysztof Matkowski (PL)

10:00 – 10:30 Mulla biloogilise mitmekesisuse juhtimine taimetervise parandamiseks. Mogens Nicolaisen (DK)

10:30 – 11:00 Paus (Best4soil´i tutvustavad videod)

11:00 – 11:30 Nematoodid: maailm, mida avastada. Leendert Molendijk (NL)

11:30 – 11:50 Best4Soil videod, infolehed ja andmebaasid – olemasoleva info esitlemine ja hindamine.

 

Ühine arutelu (STAGE)

12:15 – 12:30 Kuidas hindavad erinevate riikide praktikud ja eksperdid Best4Soil´i poolt pakutavat teavet?

12:30 – 13:00 Küsimused ja kommentaarid esimese sessiooni teemade kohta.

 

Lõunapaus

SESSIOON II.  Mulla orgaaniline aine ja mulla viljakus.

14:15  – 14:45 Biosüsi kui mulla potentsiaalne süsiniku- ja huumuseallikas. Agnieszka Medyńska Juraszek (PL)

14:45 – 15:15 Elusa mulla ehitamine – praktiline kogemus Lätist. Andris Sabitovs, (LV)

15:15 – 15:35 Mida saaksime meie teha, et olemasolev teave (Best4Soil videod, infolehed ja andmebaasid) jõuaks võimalikult paljude inimesteni?

15:35 – 16:00 Paus (Best4soil´i tutvustavad videod)

 

Ühine arutelu (STAGE)

16:00 – 16:15 Kuidas teised riigid jagavad praktilist teavet?

16:15 – 16:45 Küsimused ja kommentaarid teise sessiooni teemade kohta, kokkuvõte seminari esimesest päevast.

 

Teine päev, reede (5. märts)

SESSIOON III.  Viljavaheldus, haljasväetiskultuurid ja vahekultuurid

10:00 – 10:15 Projekti Best4Soil tutvustus ja esitlus.

10:15 – 10:45 Mullaharimise ja vahekultuuride mõju mulla omadustele ja umbrohtude levikule. Gražina Kadžienė (LT)

10:45 – 11:15 Külvikordade mitmekesistamine ja mullaharimise tüüpide optimeerimine bioloogilise mitmekesisuse stimuleerimiseks ja mulla funktsioonide taastamiseks. Lina Šarūnaitė (LT)

11:15 – 11:45 Püüdja- ja vahekultuurid, nende kasvatamistehnoloogiad ja kasulikkus. Aušra Arlauskienė (LT)

11:45 – 12:00 Paus (Best4soil´i tutvutavad videod)

12:00 – 12:30 Vahekultuuride kasvatamise praktiline kogemus Kirde-Euroopa regioonis. Mārtiņš Flaksis (LV)

12:30 – 12:50 Osalejate hinnang Best4Soil seminarile.

 

Ühine arutelu (STAGE)

13:15 – 13:30 Kuidas hindasid erinevate riikide osalejad Best4Soil seminari.

13:30 – 14:00 Seminari teise päeva kokkuvõte ja lõpetamine.