Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Välislektoriga infopäev Karja tervis

19. okt. 2018

Toimumisaeg 19.10.2018
Maht 6 akadeemilist tundi
Toimumiskoht Järva maakond Väätsa Agro Lõõla farmi õppeklass
Toimumise ajakava ja lisainfo 10.00-10.45 Kinnisperioodiaegne töökorraldus farmis.
10.45- 11.30 Kinniselehmade pidamine ja tervishoid.
11.30-12.00 Kohvipaus
12.00-12.45 Poegimisjärgsed tegevused ja tegevusjuhiste loomine piimaveisekarjas
12.45-13.30 Töökorraldus erivajadustega lehmade osakonnas
13.30 – 13.45 Paus
13.45 – 14.30 Jätkub sama teema
14.30 – 15.15 Arutelu ja küsimusedVälislektor Bert van Niejenhuis, Hollandist
Õppekeel inglise keel
Hinnainfo Infopäev toimub programmi
“Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse valdkonnas” raames ja on sihtrühma kuulujatele tasuta.
Sihtrühm Põllumajandustoodete tootmise, töötlemise või turustamisega, põllumajandusmaa hooldamisega, põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemisega, sealhulgas toidu valmistamise või töötlemisega, või metsa majandamisega seotud või nimetatud tegevusega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja, eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja, metsa majandamisega tegelev füüsiline isik ja toidu valmistamise või töötlemisega tegelev avalik-õiguslik juriidilise isiku juhtorgani liige või töötaja.
Lisaks valdkonna teenindamisega tegelejad (nt loomasööda, veterinaarravimite müüjad), oma ettevõtte tegevusvaldkonda laiendada soovijad, põllumajanduslike esindus- ja erialaorganisatsioonide juhatuse liikmed ja töötajad ning kõik teemast huvitatud isikud.Infopäev toimub programmi “Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse valdkonnas” raames.Programmi eesmärk on tõsta loomakasvatussektoris (v.a. vesiviljelus) tegelevate ettevõtjate ja töötajate teadmiste taset teemadel, mis on seotud põllumajandusloomade pidamise, söötmise, heaolu, tervise, taudiennetuse, aretuse ja geneetiliste ressursside säilitamise, ohutu ja kvaliteetse sööda, ning esmase töötlemise kaudu lisandväärtuse loomisega.
Maksimaalne osalejate arv 50
Eesmärk Täiendada osalejate teadmisi piimakarja tervise korraldamisest ja haldamisest.
Õpiväljundid Infopäeval osalenu
-oskab korraldada karja kinnisperioodiaegset pidamist ja haldamist;
-teab peamisi riskitegureid, mis mõjutavad karja tervist kinnisperioodil ja pärast poegimist;
-oskab planeerida tegevusi ning koostada tegevusjuhiseid erivajadustega loomadele.
Sisu Kinnisperioodiaegne töökorraldus farmis.
Kinniselehmade pidamine ja tervishoid.
Poegimisjärgsed tegevused ja tegevusjuhiste loomine piimaveisekarjas
Töökorraldus erivajadustega lehmade osakonnas.

Materjaliga saab tutvuda:  SIIN ja SIIN

Registreerumise tähtaeg 15.10.2018

 

Vajalik eelreistreerumine: https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=9522&id_ay_toimumine=12364&systeemi_seaded=3,1,12,1,

Lähem info koolituse korraldajalt:
Eesti Maaülikooli avatud ülikool
Fr. R. Kreutzwaldi 56 (III korrus, ruumid 303-306), 51014 Tartu,
tel 731 3174, 731 3175, 731 3275, 534 41844
e-post: avayl@emu.ee
http://avatudylikool.emu.ee/

MAK_logo