Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Välisõhu valdkonna õigusaktidest tulenevad kohustused

5. dets. 2018

INFOPÄEV  JÄÄB  ÄRA OSALEJATE  VÄHESUSE  TÕTTU!

Võimalus on osaleda samasisulisel koolitusel 3. detsembril Tartus, Jalaka 48 – Tartumaa Põllumeeste Liidu õppeklass. Infopäeva algus 10.00

——

Tartumaa Põllumeeste Liit korraldab algusega 10.00 tasuta infopäevad „Välisõhu valdkonna õigusaktidest tulenevad kohustused“:

26. novembril Nooruse Majas, Roheline 1 Pärnu

3. detsembril Tartumaa Põllumeeste Liidus, Jalaka 48 Tartu

5. detsembril Villa Theresas, Tammiku 9 Rakvere – jääb ära!

Kava

9.30 -10.00 Hommikukohv ja pirukad

10.00-10.15 Sissejuhatus – põllumajanduse õhusaaste olemus ja lämmastikuseire (Eesti Keskkonnauuringute Keskus)

10.15-11.00 Atmosfääriõhu kaitse seadus (AÕKS) ja selle määrused (Keskkonnaministeerium)

11.00-12.00 Õhusaaste- ja keskkonnakomplekslubade taotlemine ja kaasnevad kohustused (Keskkonnaamet)

12.00-12.30 Küsimused ja arutelu

12.30-13.00 Lõuna

13.00-13.30 Keskkonnakomplekslubade objektide kontroll ja põllumajandussektoriga seotud kaebused (Keskkonnainspektsioon)

13.30-14.00 Aruandlus ja õhusaasteainete inventuur (Keskkonnaagentuur)

14.00-14.30 Teatavate õhusaasteainete heitkoguste vähendamise riiklik programm aastateks 2020-2030 (Eesti Keskkonnauuringute Keskus/Keskkonnaministeerium)

14.30-15.00 Küsimused vastused

Registreerimine

Infopäeval osalemiseks palume registreeruda:

Pärnus https://goo.gl/forms/1OtoLEVbCTJ3ZvGu1

Tartus https://goo.gl/forms/8lfkApn6qAyrXsfG2

Rakveres —-

Registreerida saab ka merry@kodu.ee või 736 6955.

Registreerimine on eelkõige vaja lõuna ja kohvipauside planeerimiseks.

Teemakohased küsimused palun saata vähemalt kolm päeva enne infopäeva toimumist ttl@kodu.ee.

Kuna seadusandluses kavandatakse muudatusi, soovitame osaleda, et vältida võimalikke sanktsioone.

MAK_logo