Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Veebikoolitus “Põllumajanduslindude heaolu”

31. märts 2021

Sihtrühmale tasuta veebikoolitus „Põllumajanduslindude heaolu“
31.03.2021

Algus kell 9.00, orienteeruv lõpp kell 16.15s
Koolitus toimub veebikeskkonnas Big Blue Button.
Koolitus läheb arvesse loomade heaolu toetuse taotlemisel.
Õppekava kinnitamise teade 25.01.2021 nr 4.2-6/180-1

Koolitus keskendub peamiselt munakanadele, lisaks käsitletakse broilerite heaolu.
– Heaolu mõiste ja põllumajanduslindude heaolu kontseptsioonid;
– Heaolu kui jätkusuutliku linnukasvatuse alus;
– Lindude käitumine ning selle seoses tervise ja toodanguga;
– Heaolu põhimõtted – söötmine, pidamine, tervis ja loomuomane käitumine;
– Munakana ja broileri heaolu hindamise protokolli tutvustamine
Video materjaliga illustreeritud heaolu hindamine kriteeriumite kaupa linnukasvatusüksuses.
Hindamistulemuste arutelu ja tagasiside jagamine

Lektor Marko Kass, PhD, söötmisteadus
Eesti Maaülikool Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi söötmisteaduse õppetool, dotsent

Koolitus toimub programmi
“Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse valdkonnas” raames.
Tegevus on rahastatud Eesti maaelu arengukava 2014 – 2020 vahenditest ja on sihtrühmale tasuta.

Sihtrühm

Põllumajandustoodete tootmise, töötlemise või turustamisega, põllumajandusmaa hooldamisega, põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemisega, sealhulgas toidu valmistamise või töötlemisega, või metsa majandamisega seotud või nimetatud tegevusega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja, eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja, metsa majandamisega tegelev füüsiline isik ja toidu valmistamise või töötlemisega tegelev avalik-õiguslik juriidilise isiku juhtorgani liige või töötaja.
Lisaks valdkonna teenindamisega tegelejad (nt loomasööda, veterinaarravimite müüjad), oma ettevõtte tegevusvaldkonda laiendada soovijad, põllumajanduslike esindus- ja erialaorganisatsioonide juhatuse liikmed ja töötajad.

Programmi eesmärk on tõsta loomakasvatussektoris (v.a. vesiviljelus) tegelevate ettevõtjate ja töötajate teadmiste taset teemadel, mis on seotud põllumajandusloomade pidamise, söötmise, heaolu, tervise, taudiennetuse, aretuse ja geneetiliste ressursside säilitamise, ohutu ja kvaliteetse sööda, ning esmase töötlemise kaudu lisandväärtuse loomisega.

Vajalik eelregistreerumine, seda saate teha SIIT

 

 

Koolitust korraldab

Eesti Maaülikooli avatud ülikool​
Kreutzwaldi 56/1 (III korrus, ruumid 303-306),
51006 Tartu
tel 731 3174, 731 3175, 731 3275, 5344 1844
e-post: avayl@emu.ee

 

MAK_logo