Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Veekaitse teemalised koolitused

10. mai 2018 - 11. mai 2018

Head talunikud ja põllumajandustootjad!


Ootame teid  10.  ja 11. mail veekaitse teemalistele koolitustele Jäneda külalistemajja. 

Spetsiaalselt kohalikele oludele ja tootjatele mõeldes on eksperdid koostanud koolituse, mis aitab just teil lihtsalt ja arusaadavalt teada saada, mida veekogude tervise ja veekvaliteedi heaks siinkandis teha saab. Koolitustel saab näpunäiteid, kuidas targalt tegutsedes liigsed toitained põllu- ja karjamaalt veekogudesse ei pääseks.


Kokku toimub kahe päeva jooksul kolm tasuta koolitust:

Loomakasvajate koolitus veekaitsemeetmete rakendamiseks Jänijõe valgalal

  1. mai 2018 kl 9.00-12.00, Jäneda külalistemaja seminariruum.
    Koolitusel tutvustatakse loomakasvatajatele keskkonnakaitsemeetmeid, mis aitavad vähendada Jänijõe ja teiste veekogude reostumist. Kuna koolitus on suunatud eeskätt Jänijõe valgalal tegutsevatele tootjatele, siis kaardistavad eksperdid koolituse eel põhjalikult ühe farmi tegevuse ja mõju Jänijõele. Näite põhjal töötatakse välja lahendused olukorra parandamiseks eelkõige sõnniku- ja silomajanduses. Saadud tulemusi tutvustatakse ka koolitusel.

 

Taimekasvatajate koolitus veekaitsemeetmete rakendamiseks Jänijõe valgalal

  1. mai 2018 kl 13.00-16.00, Jäneda külalistemaja seminariruum.
    Koolitusel tutvustatakse maaharijatele keskkonnakaitseviise, mis aitavad vähendada Jänijõe ning teiste veekogude reostumist. Ühe Jänijõe valgalal tegutseva maaharijaga koos töötatakse välja individuaalne veekaitseline plaan, mida tutvustatakse ka koolitusel.

 

Koolitus toitainetebilansi koostamiseks

  1. mai 2018 kl 9.00-12.00, Jäneda külalistemaja seminariruum
    Koolituse käigus nõustatakse põllumajandustootjaid toitainetebilanssi kui ühe veekaitsemeetme koostamises, kasutades selleks erinevaid internetis vabalt saadavalolevaid kalkulaatoreid. Eksperdid arvutavad koolituse eel ühe tootja näitel välja toitainebilansi ühe aasta peale. Koolitusel tutvustatakse saadud tulemusi ning kuidas iga tootja saab kalkulaatorit kasutada.

Väga praktilisi ja igapäeva töösse rakendatavaid koolitusi viivad läbi veekaitsemeetmete eksperdid Kristjan Piirimäe ja Kuno Kasak (Eestimaa Looduse Fond).

Tulge kohale, olete väga oodatud!

Koolitust korraldab SA Eestimaa Looduse Fond ning rahastab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus projekti „Jänijõe keskkonnaseisundi parandamine“ raames.

 

Rohkem infot:
Kuno Kasak, tel 5344 8583, kuno@elfond.ee
www.elfond.ee