Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Sündmuste seeria Sündmuste seeria: Veemajanduskava avalikud arutelud

Veemajanduskava avalikud arutelud

17. märts 2022 13:00 - 16:20

Veemajanduskavad 2022-2027 (eelnõu)

Hetkel koostatakse kolmanda perioodi 2022-2027 veemajanduskavasid, mille eesmärgiks on pinna – ja põhjavee vähemalt hea seisundi saavutamine, vee säästev kasutamine ning kvaliteetse joogivee tagamine. Veemajanduskava koos meetmeprogrammiga koostatakse iga kuue aasta tagant vesikondade kaupa. Eestis on määratletud kolm vesikonda: Lääne-Eesti, Ida-Eesti ja Koiva vesikond.

Veemajanduskava eesmärkide saavutamist toetab meetmeprogramm koos oma meetmetega.

Veemajanduskavadega esitatakse ka vesikonna veeseireprogramm, mille alusel saab hinnata pinna- ja põhjavee seisundi muutmist ehk veemajanduskava eesmärkide saavutamist. Vesikonna veeseireprogramm koostatakse veemajanduskava kehtivuse ajaks.

Veemajanduskavad koostatakse koos üleujutusega seotud riskide maandamiskavadega . Dokumentide paralleelne koostamine võimaldab ühtlustada veekogusid mõjutavate meetmete planeerimist ning vältida või leevendada erinevatest eesmärkidest tulenevaid kahjulikke konfliktsituatsioone.

Kutsume teid esitama oma ettepanekuid ja vastuväiteid avaldatud dokumentide osas avaliku väljapaneku ajal, mis kestab kuus kuud. Eelnõude avalik väljapanek kestab 31.12.2021- 30.06.2022.

Avaliku väljapaneku arutelud toimuvad teemade põhiselt ja onlines MS Teams vahendusel järgnevatel aegadel:

Aeg Teema Päevakava Registreerimine
14.03.2022

12.30 – 16.45
Üleujutused, veemajanduse juhtimise parendus-võimalused, veevõtt ja heitvesi, jääkreostus Registreerimiseks vajuta siia
17.03.2022

13.00 – 16.20
Paisutamine Registreerimiseks vajuta siia
18.03.2022

11.00-16.10
Merekeskkond Registreerimiseks vajuta siia
21.03.2022

11.00 – 16.25
Põllumajandus/ Maaparandus Registreerimiseks vajuta siia

Palume registreerida aruteludel hiljemalt 2 päeva enne koosoleku algust. Koosolekul osalemise link saadetakse peale registreerimist teie e-postile. Tehniliste probleemide korral pöörduge kadri@maves.ee.

Avaliku väljapaneku ajal on kõikidel võimalus esitada veemajanduskavade ja meetmeprogrammi eelnõu dokumentidele oma ettepanekud veebivormi kaudu. Esitatud ettepanekutele ja vastuväidetele vastab Keskkonnaministeerium kahe kuu jooksul pärast avaliku väljapaneku lõppemist. Põhjendatud ettepanekute ja vastuväidete ning avaliku väljapaneku arutelude tulemuste alusel dokumente täiendatakse.