Avaldatud: 23. aprill 2024Kategooriad: Taimekasvatus, UudisedSildid: , , ,

Allikas: Maaelu Teadmuskeskus 22.04.2024

Igal aastal uuendab Maaelu Teadmuskeskus põllumajandustootjale suunatud integreeritud taimekaitse suuniseid. Nüüd on ka 2024. a taimekaitse suunised METK veebilehel värskendatud.

Taimekaitse osakonna juhataja Pille Sooväli vastab enamlevinud küsimustele integreeritud taimekaitse suuniste teemal.

Kas selgitaksid palun neile, kellele see mõiste ehk võõras, mida tähendab integreeritud taimekaitse?

Integreeritud taimekaitse (ITK) tähendab bioloogiliste, mehaaniliste ja keemiliste taimekaitsevõtete omavahelist kombineerimist ja rakendamist, et tõkestada kahjulike organismide populatsioonide levikut.

ITK rakendamine aitab kasvatada tervemaid põllukultuure ja häirib vähem põllumajandus-ökosüsteeme ning soodustab loomulikke taimekahjustajate tõrjemehhanisme. Soovituslik ITK rakendamine muudeti kohustuslikuks 2014. aastal. Seega peavad kõik professionaalsed taimekaitsevahendite kasutajad järgima integreeritud taimekaitse kaheksat üldpõhimõtet, mis aitavad vähendada sõltuvust taimekaitsevahendite kasutamisest.

Mis kasu saab põllumees integreeritud taimekaitsest?

Erinevate võtete integreerimine aitab hoida taimekaitsevahendite kasutamise majanduslikult ja ökoloogiliselt põhjendatud tasemel, samuti väheneb oht inimeste tervisele ja keskkonnale. ITK üldpõhimõtete rakendamine seisneb selles, mille nüüd järgnevalt välja toon.

  • Kõigepealt kasutatakse ennetava tegevusena alternatiivseid pestitsiidivabu võtteid, et tagada kahjulike organismide ärahoidmine.
  • Vaatluse teel määratakse kahjustajad ja kahjustuse suurus ning tõrjeotsuste tegemisel arvestatakse tõrjekriteeriumidega.
  • Taimekaitsetöödel peab eelistama keemiavabasid tõrjemeetodeid, kasutama sihtorganismile suunatud ja vähima kõrvalmõjuga taimekaitsevahendit vajalikul tasemel ehk kasutama vähendatud koguseid, väiksemat töötlemissagedust või osalist töötlemist, samuti rakendama resistentsusvastaseid põhimõtteid.

Oluline on hooaja lõpus analüüsida taimekaitsemeetmete tulemuslikkust, selleks hinnatakse taimekaitsetööde efektiivsust ja vajalikkust, et järgmisel hooajal õigemaid otsuseid teha.

METKi veebilehel on integreeritud taimekaitse suunised, mida need endast kujutavad?

Integreeritud taimekaitse rakendamise esimene etapp tegi kohustuslikuks eespool mainitud üldpõhimõtete järgimise. Teisena kohustab pestitsiidide säästliku kasutamise direktiiv rakendama vajalikke meetmeid selleks, et edendada vähese taimekaitsevahendite kasutusega taimekaitset kultuuride põhiselt, integreeritud taimekaitse juhendid koostati just selle eesmärgiga.

Milliste kultuuride kohta meil suunised olemas on?

Kaasaegsed integreeritud taimekaitse suunised on olemas järgmistele kultuuridele: tali- ja suvinisu, tali- ja suvioder, kaer, rukis, talitritikale, tali- ja suviraps, põlduba, põldhernes, kartul, kapsas ja mais. Need on METKi veebilehel kõigile põllumeestele kasutamiseks kättesaadaval.

Ja lõpetuseks: kas igal aastal väga populaarne taimekahjustajate monitooring tuleb ka sel aastal?

Jah, taimekahjustajate monitooringut teeme igal aastal ja alustame maikuu teisel nädalal taliteraviljade ja talirapsi põldudega, hiljem lisanduvad suvikultuurid. Seirame taimehaiguseid ja kahjureid kord nädalas esmaspäeviti ja teisipäeval on kaardid vaatlustulemuste ja tõrjesoovitusega üleval METKi kodulehel.

Põllumehed saavad ka ise oma põldudel kahjustajaid hinnata, kui kasutavad METKi kodulehel rakendust avaneb uues vahekaardis, kuhu oma põllu infot sisestades saavad nad tõrjesoovituse nii umbrohtude, taimehaiguste kui ka kahjurite ohjamiseks.  

Lisainfo: Pille Sooväli. Taimekaitse osakonna vanemteadur-juhataja pille.soovali@metk.agri.ee

Viimased uudised

Arhiiv

Pikk.ee uudiskirjaga liitumine.

Isikuandmeid töötleme vastavalt Isikuandmete töötlemise põhimõtetele

Täpsem liitumisvorm on leitav https://www.pikk.ee/liitu-uudiskirjaga/