Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Veeseadus ja Pandivere nitraaditundlik ala

16. märts 2018

Virumaa Põllumeeste Liit korraldab teadmussiirde ja teavituse toetuse raames infopäeva

 

Lektorid :Ann Riisenberg (EPKK Keskonnavaldkonna juht)

                 Timo Kangur (Keskkonnaministeeriumi veeosakonna nõunik)

 

Päevakava:

9.30                   Saabumine,hommikukohv

10.00- 10.45     NTA seirest,seirekaevude asukohad.Riigikontrolli audit

                         Riigi tegevus põhjavee kaitsmisel. Ann Riisenberg;

10.45- 11.30   Sõnniku liigid,sõnnikuhoidla ja sõnniku aunas hoidmise nõuded.

                        Väetamise nõuded ja piirangud sh väetamine kaldega,kaitsmata

                        põhjaveega ja nitraaditundlikel aladel. Timo Kangur;

11.30- 12.00    Lõunapaus;

12.00- 12.45    Põlluraamatu pidamise ja väetusplaani koostamise nõuded.

                        nõuded silo ladustamiskohtadele, silomahlade kogumiskaevudele. Timo Kangur;

12.45-13.30    Veekaitsevöönd: piirangud, karjatamine veekaitsevööndis.

                        Keskkonnainspektsiooni tähelepanekud Veeseaduse täitmise kohta. Timo Kangur.

 

Osalemisest palume teatada mailile  virumaapl@gmail.com või jakobi.einar@gmail.com hiljemalt  14.märtsiks

Info tel.  5273891 Einar Jakobi

MAK_logo