Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Veeseadusest põllumehele

29. nov. 2017

Kehtivat veeseadust ja ees ootavaid seadusemuudatusi tutvustavad Keskkonnaministeeriumi veeosakonna, Keskkonnainspektsiooni ja Keskkonnaameti spetsialistid.

9:30 – 10:00

Registreerimine, tervituskohv

10:00 – 10:05

Sissejuhatus – Ann Riisenberg, EPKK keskkonnavaldkonna juht

10:00 – 12:00

Sõnniku liigid, sõnnikuhoidla ja sõnniku aunas hoidmise nõuded sh sõnnikuhoidla mahutavuse arvutamine

Väetamise nõuded ja piirangud  sh väetamine kaldega, kaitsmata põhjaveega ja nitraaditundlikel aladel, sõnnikuga antavad N ja P piirangud, vedelsõnniku laotusplaani nõude olemus

12:00 – 13:00

Lõuna

13:00 – 15:00

Nõuded silo ladustamiskohtadele sh silomahla kogumiskaevudele

Põlluraamatu pidamise ja väetusplaani koostamise nõuded

15:00 – 15:30

Kohvipaus

15:30 – 16:30

Veekaitsevöönd: piirangud, karjatamine veekaitsevööndis

Õppepäeva kõiki teemasid selgitab esimesena Keskkonnaministeeriumi esindaja ja sellele järgnevad Keskkonnainspektsiooni ja Keskkonnaameti kommentaarid järelvalve seisukohast.

NB! Palume varakult ette registreerida SIIN või EPKK kodulehel, sest kohtade arv on piiratud!

Lisainfo Ann Riisenberg – tel 52 45 875

Õppepäevad on organiseeritud projekti “GreenAgri” CB272 raames ja finantseeritud Kesk-Läänemere programmist 2014-2020  ning Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja poolt.