Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Veiste söötmine – 27.märtsi koolitus edasi lükatud 18. augustile

21. veebr. 2020

27.MÄRTSI KOOLITUS ON EDASI LÜKATUD 18. AUGUSTILE

GRUPP ON TÄIS!

Koolitusel osalemine eeldab algteadmisi ja kogemusi piimalehmade täisratsioonilise segusööda ja söödaratsiooni koostamise põhimõtetest ning luba EPJ serverisse „Vissuke“ sisselogimist.

Tegemist on 4 päevase koolitusega ( 40 ak tundi, sellest 12 praktiline) ja eeldab kaasa töötamist kõigil päevadel, toimumisajad: 21.veebruar;10. märts;13. märts; 27. märts – EDASI LÜKATUD 18. augustile)

Koolituse ajakava kõikidel päevadel

09.00 – 10.30  õppetöö

10.30 – 10.40  paus

10.40 – 12.00  õppetöö

12.00 – 12.30  lõuna

12.30 – 15.00 õppetöö (sh praktiline õpe 1 tund)

15.00 – 15.10  paus

15.10 – 17.25 õppetöö (sh praktiline õpe 2 tundi )

Teemad

21.02 Lüpsilehmade söötmine.
Õppe sisu: söötmise ja aretuse seosed; rasvad ja rasvhapped; söödalisandite otstarbekas kasutamine; söödakvaliteedi- ja täisratsioonilise segusööda hindamine; söötmise iseärasused robotlüpsiga farmis. Lektor O. Kärt

ETTEKANNE 1 Söötmise ja aretuse interaktsioonist
ETTEKANNE 2 Kaalium ja magneesium lüpsilehmade poegmiseelses ratsioonis
ETTEKANNE 3 Enimkasutatavad söödalisandud veiste söödaratsioonis

10.03 Vasikate ja noorloomade söötmine.

Õppe sisu: piimaperioodi vasikate söötmine; noorloomadele söötmine; söömust mõjutavad tegurid. Lektor K. Mõtus, M.Oeselg

ETTEKANNE 1 Piimaperioodi vasikate söötmine kuidas teha õigeid valikuid?
ETTEKANNE 2 Vasikate piimaperioodi söötmine
ETTEKANNE 3 Vasikate ja noorloomade söötmine

13.03 Piimalehmade söötmisest tulenevate ainevahetushaiguste hindamine.

Õppe sisu: millised jõudluskontrolli andmed iseloomustavad ainevahetusalast olukorda farmis; kuidas monotoorida; praktilised võtted ainevahetuse hindamiseks farmis. Lektor P. Kalmus

ETTEKANNE Karja ainevahetuse igapäevane hindamine

27.03 Lüpsilehmade söödaratsiooni optimeerimine.- EDASI LÜKATUD 18. AUGUSTILE

Õppesisu: söödaratsiooni optimeerimine sh poegimiseelne ja – järgne periood; söödakulude arvestamine. Lektor O. Kärt

Õppejõud :

Olav Kärt, emeriitprofessor Eesti Maaülikool
Kerli Mõtus, suurloomade meditsiin, karjatervis, dotsent Eesti Maaülikool
Piret Kalmus, produktiivloomade sisehaigused, dotsent Eesti Maaülikool
Marika Oeselg, kutseõpetaja OTMK, loomakasvatusnõustaja Maaelu Edendamise Sihtasutus

Koolitus toimub programmi “Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse valdkonnas” raames ning on sihtrühmale tasuta, osalejatele väljastatakse tunnistus(õppetöös osalemine 90%)

 

Sihtgrupp: Põllumajandustoodete tootmise, töötlemise või turustamisega, põllumajandusmaa hooldamisega, põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemisega, sealhulgas toidu valmistamise või töötlemisega, või metsa majandamisega seotud või nimetatud tegevusega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja, eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja, metsa majandamisega tegelev füüsiline isik ja toidu valmistamise või töötlemisega tegelev avalik-õiguslik juriidilise isiku juhtorgani liige või töötaja. Lisaks valdkonna teenindamisega tegelejad.

MAK_logo